Hoog Sensitieve Personen (HSP’ers) zijn zeer gevoelige en intuïtieve mensen die een sterke band hebben met de natuur, over een groot rechtvaardigheidsgevoel en innerlijke wijsheid beschikken. Zij hebben een hoog spiritueel bewustzijn.

Zesde zintuig

HSP’ers hebben vaak een goed ontwikkeld “zesde zintuig”. Deze mensen voelen zich snel, meer dan anderen, niet thuis in onze prestatiegerichte maatschappij. Het is goed voor te stellen dat deze mensen last krijgen van de conflicten vanuit hun innerlijke beleving met dat wat de maatschappij van hen verwacht. Je kunt kortweg stellen dat een HSP’er een gevoeliger zenuwstelsel heeft dan een niet-HSP’er.

Intensief

Hierdoor is de beleving en waarneming erg intensief waardoor de HSP’er zich moe en uitgeput kan voelen. Je zenuwstelsel verwerkt de informatie die je ontvangt op een veel dieper niveau. Ongeveer vijftien tot twintig procent van de mensheid heeft een dergelijk zenuwstelsel, (zie zenuwstelsel en zintuigen). Vrouwen zijn zich vaker meer bewust van hun gevoeligheid.

Rechterhersenhelft

Dr. Aron stelt dat hoog sensiteive mensen meer vanuit de rechterhersenhelft handelen (gevoelsmatig, creatief, ruimtelijk denken, in beelden denken). Zij zijn in staat tot een goede zelfreflectie en denken veelal na over hun eigen “doen en denken”.

Problemen

Hooggevoeligheid is volstrekt normaal, en zeker geen ziekte, kwaal of afwijking! Wel zou je kortweg kunnen stellen dat alle HSP’ers te maken krijgen met twee zaken waar zij mee kunnen zitten:

  1. Door de subtiele signalen die HSP’ers ontvangen en waarnemen, zullen zij sneller dan een niet-HSP’ers overprikkeld raken.
  2. Een HSP’er zal regelmatig verkeerd worden begrepen doordat hij, nog steeds, tot een minderheid behoort. Anderen zullen makkelijk de HSP’ers zien als een onzeker en verlegen persoon die soms ook nog wel een pietlut is. Het aangepaste en sociaal wenselijk gedrag, wat een HSP’er vervolgens makkelijk ontwikkelt, zou hem kunnen redden om te overleven in de maatschappij (zo denkt de HSP’er) is echter een tijdelijke strategie die vervolgens problemen gaat opleveren omdat de HSP’er volstrekt niet volgens zijn eigen natuur handelt. De HSP’er kan zich mislukt voelen.|

Ontvankelijk

Door de grote gevoeligheid en kwetsbaarheid van deze mensen zijn zij zeer ontvankelijk voor stemmingen, sferen, spanningen en negatieve energie. Voedselallergieën komen bij hen regelmatig voor, net als overgevoeligheid voor suikers, waar zij (soms zelfs heel heftig) op kunnen reageren. De sensitiviteit van deze mensen kan zich ook uiten in andere fysieke klachten zoals bijvoorbeeld hoofd- of buikpijn.

Begeleiding

Door een juiste begeleiding en de juiste informatie te verstrekken aan HSP’ers, maar ook aan allen die te maken hebben of krijgen met HSP’ers, kunnen zij goed op weg geholpen worden om zich tot evenwichtige, krachtige mensen te ontwikkelen. Mensen die in staat zijn hun vele talenten tot volle ontplooiing te laten komen en te benutten.