Hypnotherapie is het inzetten van hypnose als middel tegen psychische en lichamelijke klachten, maar ook voor sportprestatieverbetering. Hypnotherapie is een van de oudste vormen van psychotherapie en niets meer of minder dan een concentratievorm.

Je kent het wel dat je zo opgaat in een boek of film dat je iemand niet hoort binnen komen. Of dagdromen, waar door je zó in de innerlijke wereld bezig bent, dat de omgeving vervaagt. In principe kan iedereen het leren. Eenmaal in hypnose ga je terug naar gebeurtenissen uit je verleden. Naar gebeurtenissen die je vergeten bent of verdrongen hebt; naar je onderbewuste.

Het onderbewuste bestaat uit gevoelens, gedachten, en herinneringen die ooit bewust waren maar die je, wellicht omdat ze te pijnlijk of bedreigend waren, verdrongen hebt. Zonder dat je het je realiseert kunnen deze gevoelens nog wel van invloed zijn op je gedrag. 

Doel van Hypnotherapie

In hypnose leer je communiceren met je onderbewuste. Hierdoor krijg je inzicht in bepaalde gevoelens en gedragingen. Dit verkregen inzicht is vaak de eerste stap in de goede richting naar een betere toekomst. Hypnotherapie is een verbale therapie. Onder deskundige begeleiding krijg je meer inzicht in en controle over onbewuste reacties. Daardoor kunnen vermogens als het stimuleren van genezende processen in het lichaam, het goed omgaan met emoties en het gebruik van lichamelijke en geestelijke capaciteiten beter worden aangesproken. De therapie is er op gericht dat je onder begeleiding van de therapeut de hypnotische trance leert te gebruiken om de gestelde doelen te bereiken.

Hoe werkt Hypnotherapie?

Een hypnotherapeut helpt je bij het in en uit hypnose brengen, maar ook bij het interpreteren en plaatsen van de gevoelens die naar boven komen. Tijdens de hypnose blijf je je bewust van je omgeving. Je kunt het vergelijken met het lezen van een boek. In een enkel geval kan je hypnotische toestand overgaan in een slaap, waaruit je dan gewoon weer wakker wordt. Je blijft nooit in een hypnose “hangen”. vindt eerst een
uitvoerig gesprek plaats waarbij de cliënt de therapeut alle voor de therapie belangrijke informatie geeft. Er wordt naar aanleiding van de hulpvraag een therapeutische doelstelling geformuleerd. Daarna wordt de opbouw van de therapie besproken.

Voor welke klachten is Hypnotherapie geschikt?

Je kiest voor hypnotherapie om:

 • omgaan met spanningen oplossen van psychische problemen (nervositeit, angsten en fobieën)
 • verwerken van trauma’s afleren van ongewenst gedrag (bijvoorbeeld verslavingen)
 • oplossen van slaapproblemen (slapeloosheid, nare dromen) faalangst (bijvoorbeeld examenvrees)
 • oplossen van psychosomatische klachten (hyperventilatie, maag- en darmklachten)
 • oplossen van seksuele problemen
 • opheffen of verzachten van allerlei lichamelijke klachten
 • versterken en versnellen van genezingsprocessen
 • opheffen of verzachten van pijn (reuma, fibromyalgie, migraine enz.)
 • verbeteren van concentratie en geheugen (studie-, werk-, sportprestatie)
 • trainen van lichamelijke en sociale vaardigheden
 • inzicht krijgen in de eigen persoonlijkheid en mogelijkheden

De basis van Hypnotherapie

Je wordt door de hypnotherapeut door middel van voornamelijk verbale communicatie in een lichte trance gebracht maar behoudt de controle over jezelf.
De gedachte achter hypnotherapie is dat de patiënt onder hypnose gemakkelijker contact kan maken met het
onderbewustzijn dan in het dagelijks leven mogelijk is omdat het rationele bewustzijn dat belemmert. Door contact met onbewuste gevoelens en ideeën krijg je (meer) inzicht in de eigen behoeften en mogelijkheden. Met de verkregen informatie zou een proces van genezing in gang gezet kunnen worden.

Kenmerken van Hypnotherapie

Hypnotherapie is het inzetten van hypnose als middel tegen psychische en lichamelijke klachten. Een hypnotherapeut behandelt niet de klacht maar de oorzaak.

Wat kost Hypnotherapie?

Hypnotherapie valt onder de alternatieve therapieën. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de tarieven die de therapeut hanteert. Meestal zijn de therapeuten lid van een beroepsvereniging, die vaak (gedeeltelijk) vergoed wordt door je aanvullende verzekering.