Als de mens in zijn geheel wordt aangeraakt, betekent dit ook dat aan de mens in zijn geheel aandacht moet worden besteed. Aandacht geven aan het totaal, aan alle aspecten van het mens zijn, vergroot de kans werkelijk iets met de klachten te doen.

Klachten

Iedereen kent ze wel, de hedendaagse aandoeningen die worden toegeschreven aan stress, spanningen en emotionele problemen. Daardoor kunnen er allerlei klachten ontstaan aan de verschillende orgaanstelsels. Men krijgt last van nek- en schouderklachten, ademhalings klachten, hartkloppingen of hoofdpijn, om enkele van de talloze lichamelijke reacties te noemen.

Holistisch

Een integrale massagetherapeut werkt vanuit een holistische visie. Deze visie benadert ziekte en lichamelijke klachten niet als een op zich zelfstaand verschijnsel, maar als fysieke uitingsvormen van wat zich op andere niveaus afspeelt.
Meer dan lichamelijk

Een mens bestaat niet alleen uit een fysiek lijf, er wordt blijkbaar meer aangeraakt dan het lichaam alleen; o.a. emotionele-, mentale- en sociale aspecten. In tegenstelling tot de reguliere massages komen bij integrale massage juist deze aspecten aanbod.

Communicatie

De massages worden zo een middel om de cliënt in contact te laten komen met dat wat zich op die niveaus afspeelt. Al deze aspecten staan met elkaar in verbinding en kunnen niet los van elkaar worden gezien. ook voor iedereen, van baby’s tot ouderen. Ieder mens kan baat vinden bij deze vorm van communicatie.

Evenwicht

Voor een goede gezondheid is het van belang dat er een evenwicht is tussen onze fysieke, mentale en emotionele gebieden. Dan ben je in harmonie en kan energie goed doorstromen. Als je spanningen of problemen ervaart, lichamelijke klachten hebt of je ziek voelt dan is deze balans verstoord. Er zijn blokkades ontstaan.

Contact

Massage of andere vormen van healing zijn een goede manier om weer bij jezelf te komen. Je kunt contact maken met je lijf en met wat je van binnen voelt. Door te ervaren wat is, en daar met je aandacht bij te blijven, kan weer ruimte ontstaan. Het zelfgenezend vermogen wordt aangesproken en geactiveerd.

Balans

Massage levert een effectieve bijdrage aan het bewust worden van spanning naar ontspanning. Het helpt stressgevoelens weg te werken, door de gespannen en pijnlijke spieren en onderliggend weefsel los te maken. Massage werkt ook versterkend, verwarmend en verbetert het functioneren van veel lichaamssystemen, zodat je het gevoel krijgt dat je nieuwe energie hebt opgedaan. Je komt zo weer in balans.