Dit is een geïntegreerd geheel van drie massagetechnieken, de intuïtieve- de dynamische- en de polariteitsmassage. Bij Intuïtieve massage maakt men gebruik van olie, veel strijkingen en diepere knedingen om het hele lichaam te ontspannen. Het intuïtieve, “bezielde” contact staat hierbij centraal.

Dynamische massage is een vloeiende aaneenschakeling van rollende, wiegende, schuddende en rekkende handelingen, waarbij de cliënt op een dieper niveau letterlijk en figuurlijk bewogen en ontspannen wordt. Bij polariteits- massage wordt door het goed plaatsen van de handen de energiestroom in goede banen geleid.

Integratieve massage combineert hierdoor drie wezenlijke handelingen die een warme verzorgende moeder spontaan doet wanneer haar kind zich heeft bezeerd: het zachte wrijven op de pijnlijke plek, het rustige wiegen om het totaal tot rust te brengen en het liefdevol troostend neerleggen van de handen.

Eerst wordt je lichaam in beweging gebracht door het zacht of stevig, ritmisch te wiegen, rollen, rekken. Dan wordt er met olie gemasseerd, grote strijkingen en diepere knedingen ontspannen huid en spieren. Als afsluiting worden de handen zachtjes op verschillende plaatsen gelegd, om de energiestroom meer in balans te brengen. Dit alles toegespitst op jouw behoefte van dit moment.

Reeds eeuwen lang en in alle culturen gebruiken mensen hun handen om troost en genezing te bieden. In onze westerse maatschappij heeft het woord massage al te veel een vooral sexueel beladen betekenis gekregen. Een goede massage komt echter tegemoet aan een van de meest fundamentele behoeftes: warm, respectvol en liefdevol aangeraakt te worden.

Het hoofddoel van IM is mensen lichamelijk en geestelijk te ontspannen, overtollige stress te verwijderen en energieblokkades te verminderen. Hierdoor kan de vitale lichaamsenergie opnieuw vrijer stromen en komt dwangmatig denken tot rust. IM is ook de uitgelezen weg om mensen bewuster te maken van hun lichaam als bron van genot en welbehagen.

Massage is een kunst die binnen ieders handbereik ligt. Het is een lichaamstaal die vaak meer zegt dan de best gekozen woorden. De ervaring dat je geen woorden nodig hebt om alles uit te drukken wat in je leeft, is op zich al iets waar je stil van wordt.

Doordat IM de bloedsomloop bevordert en het gespannen spier- en zenuwstelsel ontspant, kunnen ook allerlei fysieke kwaaltjes zoals hoofdpijn, te lage bloeddruk, slechte nachtrust, pijnlijke spieren en gewrichten verlicht worden.

Alhoewel IM geen psychotherapeutische methode is, kan het toch letterlijk en figuurlijk een steuntje in de rug geven wanneer mensen het emotioneel moeilijk hebben. Het kan ook het vrijkomen van geblokkeerde gevoelens vergemakkelijken. Het ontspant lichaam en geest, zorgt er voor dat energie beter doorstroomt en het zelfgenezend vermogen groter wordt.

Stress en allerlei fysieke kwaaltjes kunnen verminderen. Er ontstaat meer harmonie tussen lichaam en geest, dit heeft een algemene helende werking. Het kan je ook bewuster en nieuwsgieriger maken van je lichaam en wat daar allemaal leeft. Een integratieve massage duurt ca. 75 minuten en wordt voorafgegaan door een kort gesprekje. Na afloop is er tijd om even na te genieten.