Deze vorm van psychotherapie maakt gebruik van diverse technieken en interventies uit de diverse therapierichtingen. Het is een diepgaande en actieve therapie die je helpt bij het bewust worden, begrijpen en loslaten van oude, belastende patronen en gevoelens. Kenmerkend voor deze therapie is dat je problemen daadwerkelijk bij de wortel leert aanpakken. Het is een methode van heling die je na afronding van de therapie zelfstandig kunt voortzetten.

Werkelijk

Met als gevolg dat je het heden kunt ervaren voor wat het werkelijk is, zonder illusies en gekleurde filters, vanuit wie je echt bent: je ware zelf. Naast gesprekstherapie is er aandacht voor ontspanning en lichaamsgerichte therapie. Er kan worden gewerkt aan denken, voelen, gedrag, het bewuste en onbewuste.

Bewustwording

De basis van Integratieve psychotherapie is bewustwording. Aan het begin van een traject ga je aan de slag met het bewust worden van hoe en in welke mate het verleden je dagelijkse leven beïnvloedt. Je leert te letten op lichaamssignalen, gedachten, gevoelens en gedragingen die of een afweermechanisme prijsgeven of oude pijn weerspiegelen. Anders gezegd je krijgt oog voor die reacties van jezelf die niet stroken met het heden maar onbewust aangestuurd worden door je verleden.

Triggers

Over het algemeen kan je zeggen dat het om die momenten gaat dat je uit balans raakt. Tevens leer je welke persoonlijke waarnemingen vooraf zijn gegaan aan deze “oude reacties”, ook wel symbolen of triggers genoemd. Meer en meer leer je jezelf van een afstandje te bekijken en kan je onderscheid maken tussen de verschillende bewustzijnsniveaus waarin je kan verkeren: Bekijk ik de wereld door de ogen van het kind wat ik was of zie ik het heden door ogen van de volwassene die ik nu ben?

Jij staat centraal

Wat de integratieve therapie zo werkzaam maakt is dat deze therapie niet uitgaat van een bepaalde werkwijze maar van de behoefte van cliënt; de cliënt staat centraal. Hoewel we als mensen erg veel op elkaar lijken en met dezelfde problemen kunnen worstelen, is ieder mens uniek. En zo ook de mogelijkheden om tot een oplossing van het probleem te komen.

Voor wie?

Voor mensen die willen werken aan:

  • het omgaan met een crisissituatie (bijv. echtscheiding, overlijden van een dierbare, ontslag) waarin je stabiliteit en je dagelijks functioneren verstoord worden door sterke emoties, angst of gedachten
  • vermindering van stress en/of psychosomatische klachten als moeheid, lusteloosheid, hyperventilatie, paniek, hoofdpijn, gespannenheid, slapeloosheid, huilbuien
  • het zich leren uiten of beter contact maken
  • het vinden van antwoorden op levensvragen of op vragen rond zingeving of spiritualiteit
  • het krijgen van meer zelfvertrouwen of het maken van eigen keuzes
  • het meer bij zichzelf komen of de ontwikkeling van kwaliteiten als bijv. vertrouwen, kracht, liefde, wijsheid en innerlijke rust
  • ‘leven’ in plaats van ‘overleven

 

Kortdurend

De therapie is erop gericht dat cliënten weer hun eigen kracht gaan ervaren en op eigen kracht verder kunnen. Het is een kortdurende vorm van psychotherapie (5 tot 15 bijeenkomsten).