Interpersoonlijke Psychotherapie gaat uit van de veronderstelling dat mensen andere mensen nodig hebben om zich goed te voelen. 

Ontstaan depressie

Depressie kan ontstaan als de relaties met belangrijke anderen ernstig verstoord wordt. Het is niet bekend wat dé oorzaak is van een depressie; er zijn meerdere oorzaken. De actuele oorzaken van de depressie hebben altijd te maken met een verstoring van de relaties tussen mensen; tussen de cliënt en zijn of haar omgeving.

Recente gebeurtenissen

Interpersoonlijke Psychotherapie richt zich bij de behandeling niet op de erfelijke aanleg, noch op de traumatische ervaringen in de jeugd. Zij richt zich op de recente aanleiding die mede tot de depressie heeft geleid. De reden hiervan is dat een erfelijke aanleg en gebeurtenissen in iemands jeugd niet of nauwelijks te beïnvloeden is. Iets wat recent is gebeurd echter wel.Vandaar dat bij Interpersoonlijke Psychotherapie vooral ingegaan wordt op recente ingrijpende gebeurtenissen te hebben die een effect hebben gehad op mensen die belangrijk voor u zijn.

Veranderingen

Is de diagnose depressie gesteld, dan gaat de therapeut samen met u een inventarisatie maken van alle mensen die in uw leven belangrijk zijn of belangrijk waren. Er wordt daarbij in het bijzonder gelet op veranderingen die zich in de periode voorafgaande aan het ontstaan van de klachten hebben voorgedaan. Maar ook worden uw relaties in het verleden in kaart gebracht. Op die manier krijgen we een indruk van de wijze waarop u in het verleden met contacten bent omgegaan.
De therapeut krijgt daarmee een indruk over zaken waarvoor u gevoelig bent en kan daarmee in zijn behandeling rekening houden. Hierna zal de therapeut aan de hand van de symptomen en de recente veranderingen in uw leven komen tot het voorstellen van het focus van de behandeling. Het focus is het antwoord op de vraag welk probleem nu precies de aanleiding tot de depressie was.

Focus

Door samen met de therapeut na te gaan waar de grootste pijn zit in uw leven of waarmee de grootste verandering samenhangt, kan bepaald worden wat het focus moet worden. Nadat het focus is bepaald zal de therapeut met u afspreken hoe lang de behandeling gaat duren.

Langdurige depressie

Bestaat de depressie heel lang dan kan gekozen worden voor een andere opbouw van de therapie. Bijvoorbeeld in de eerste vier weken twee keer per week een therapie-uur en daarna eens in de twee weken een zitting. De afspraak die tussen u en de therapeut wordt gemaakt over de duur en het onderwerp (focus) van de behandeling wordt het behandelcontract genoemd. Dit wordt schriftelijk in het dossier vastgelegd en soms ook aan u meegegeven.

Werkzaam

Interpersoonlijke Psychotherapie is werkzaam doordat de actuele oorzaken van de depressie aangepakt worden. Door het meest centraal staande probleem op te lossen krijgt u vaak genoeg energie en mogelijkheden om zelf weer vooruit te kunnen.

Kortdurend

Interpersoonlijke Psychotherapie is een kortdurende behandeling van maximaal 16 weken. Als IPT in die tijd niet of onvoldoende effect heeft dient een andere behandeling toegevoegd of gestart te worden.

Behandeling

Interpersoonlijke Psychotherapie kan alleen worden gegeven of in combinatie met medicatie. Veruit het overgrote deel van de cliënten met een depressie geneest met goede behandeling. Slaat de behandeling om wat voor reden niet aan, dan dient een andere behandeling gestart te worden.

Herstel

In interpersoonlijke psychotherapie is het nadrukkelijk de bedoeling dat u samen met de therapeut aan de slag gaat om de depressie zo snel mogelijk te bestrijden. U moet dus weer aan het werk zijn (of dit binnenkort doen), uw hobby’s weer hebben opgepakt en de mensen zien die u wilt zien en op de manier zoals ú dit wilt. Als dat niet uw situatie is bij het einde van de behandeling is er sprake van onvoldoende herstel. Mocht u niet of onvoldoende hersteld zijn dan zal de therapeut een vervolgbehandeling gericht op de depressie, met u bespreken.

Contact

De meeste cliënten wordt aangeraden om nog enige tijd contact met hun therapeut te houden nadat de behandeling is afgesloten. Hoe lang dat is hangt van veel factoren af. Over het algemeen is het zo dat als het een depressie betreft die niet al te lang bestaan heeft men nog slechts een enkele keer na afsluiten van de behandeling contact heeft. Als alles goed gaat wordt het contact definitief afgesloten.

Als u iemand bent die al vaker een depressie heeft gehad dan kan het verstandig zijn om nog enige tijd in behandeling te blijven. Hiervoor wordt dan een nieuw “contract” afgesloten. Voor de meeste cliënten die een onderhoudsbehandeling nodig hebben wordt een termijn van een jaar aangehouden. Is het een jaar lang goed gegaan dan bekijkt u weer samen met uw therapeut of verlenging noodzakelijk is.