Jungiaans therapie heeft zijn oorsprong in de filosofische en analytisch psychologische ideeën van de Zwitserse psychiater Prof. Dr. Jung (1875-1961). Jung was een van de grondleggers van de psychoanalyse. Na zijn breuk met Freud ontwikkelde Jung zijn eigen theoretisch systeem.

Dialoog

Jung zag psychotherapie als een intensieve interactie tussen twee mensen die elkaar sterk beïnvloeden en waarbij bewuste en onbewuste processen een rol spelen en in een dialoog onderzocht dienen te worden. In dit proces is het doel de individuele ontwikkeling van de mens.

Betekenis

In de Jungiaanse Therapie gaat men er van uit dat ieder mens een eigen tocht maakt door het leven. In deze benadering is men niet alleen bezig zich van de ballast vanuit het verleden of het heden te bevrijden, maar ook het leren de betekenis ervan te begrijpen.

Dromen

Vanuit deze benadering wordt veel waarde gehecht aan dromen en symbolen die we allen kennen vanuit ons dagelijks leven. De beelden die we krijgen onder andere bij dromen en symbolen kunnen we door de Jungiaanse werkwijze gaan begrijpen. Om deze symboliek te integreren in je huidige leven wordt men een meer complete persoonlijkheid.

Worden wie je bent

Een belangrijk uitgangspunt van de analytische psychologie is dan ook dat ieder mens ernaar streeft die persoon te worden die hij werkelijk is en datgene te doen wat hij werkelijk wil. Als iemand zich in dit proces geremd voelt kunnen psychische problemen ontstaan welke een negatieve invloed kunnen hebben op iemands gezondheid.

Technieken

De analytisch therapeut maakt gebruik van verschillende psychotherapeutische technieken uit uiteenlopende scholen. Door analyse van datgene wat zich aandient uit het onbewuste worden verschillende ervaringen geïntegreerd in het heden van een persoon. Er komt zicht op vragen en conflicten die achter concrete klachten liggen.

Op bepaalde momenten in de therapie maakt de analytisch therapeut gebruik van cognitieve en of gedragsmatige technieken, op andere momenten juist meer van inzichtgevende technieken. Er wordt gewerkt met gesprekstherapie, droomanalyse, creatieve uitingsvormen (tekeningen, dramatherapie etc.) en hypnose. In coaching worden elementen uit de analytisch therapie gebruikt om te achterhalen waar problemen op het werk vandaan komen. Er wordt gezocht naar de mens zoals hij of zij werkelijk is. Aan de hand van het onderzoek naar de kerncompetenties kan iemand zich optimaal leren ontwikkelen.