Deze vorm van psychotherapie is ontwikkeld door Prof. Dr. H. Davanloo en is theoretisch gebaseerd op de psychoanalyse.

Intimiteitsproblemen

KDP is vooral geschikt voor mensen, die zich met verschillende soorten klachten (b.v. fobische klachten, dwang, eetstoornissen, somberheid etc.) kunnen aanmelden, maar die daaraan onderliggend z.g. “autonomie en intimiteitsproblemen” hebben.

Intimiteit

D.w.z. voor mensen, die op basis van hun levenservaringen – “geleerd” hebben om intimiteit met zichzelf en/of met anderen te schuwen en/of uit de weg te gaan. Mensen met dit soort problemen herkennen vaak hun eigen gevoelens niet doordat zij deze b.v. bij voorbaat negeren, overschreeuwen, bagatelliseren of doordat zij deze gevoelens met hun verstand wegredeneren of geneigd zijn een ander eerder te begrijpen dan zichzelf.

Gevoelens niet uiten

 Wat ook kan voorkomen is, dat de eigen gevoelens van binnen nog wel herkend worden, maar dat deze gevoelens meteen angstig en schuldig maken, zodat de persoon in kwestie ze alsnog wegdrukt of b.v. zich niet meer rechtstreeks zal uiten.

Hoe werkt Korte Dynamische Psychotherapie?

Aan de hand van concrete situaties, wordt zo snel mogelijk de aandacht van de cliënt gericht op de verschillende mechanismen. Zo wordt voorkomen om eigen gevoelens bewust te ervaren en te onderzoeken en is de cliënt in relatief snelle tijd zelf in staat deze mechanismen te herkennen en – naar keuze – los te laten.

Vervolgens staat in principe voor cliënt en therapeut de weg open om aan de hand van concrete situaties en interacties de verschillende gevoelens (zoals boosheid, verdriet, schuld, blijheid) naar boven te laten komen en deze te laten winnen van angst.

Tijdens dit proces duiken er vaak pijnlijke herinneringen uit het verleden op. De therapeut en cliënt zullen dan nagaan wat het verband is tussen deze vroegere en de huidige pijnlijke ervaringen. Ook de “vroegere” pijnlijke gevoelens zullen bewust onderzocht worden zodat ze verwerkt en opgeruimd kunnen worden.

Samenwerking

In deze vorm van therapie staat een actieve samenwerking van cliënt en therapeut centraal, beiden hebben een eigen taakstelling om het gezamenlijk doel te bereiken: gevoelens durven te herkennen, te begrijpen en deze desgewenst te uiten. De gestructureerde wijze, waarop de therapeut in samenwerking met de cliënt de problemen benadert en behandelt, verschilt van de psychoanalytische methode en technieken.