De KEP is een psychotherapeutische behandeling voor de posttraumatische stress-stoornis (PTSS) bij politieagenten, ontwikkeld door Gersons en Carlier van het AMC.
Het doel van de behandeling is het reduceren van de symptomen van PTSS bij patiënten door weer controle te krijgen over hun leven.

De behandeling

De behandeling is een korte probleemgerichte psychotherapie die bestaat uit 16 zittingen van 45 tot 60 minuten. Iedere sessie vormt een zorgvuldig omschreven stap in de verschillende behandelingsfasen. We spreken van een geïntegreerde behandeling omdat deze is gebaseerd op een combinatie van psychodynamische, cognitief gedragstherapeutische- en directieve psychotherapeutische theorieën.

Werkrelatie

Voor deze therapie is het een voorwaarde dat er een goede werkrelatie tussen cliënt en therapeut ontstaat. De therapeut zal daarom altijd moeten aansluiten bij de cliënt.

Behandelprotocol

Dit behandelprotocol is onderzocht in een gerandomiseerde trial bij een populatie van politieambtenaren en heeft tot zeer positieve resultaten geleid. De behandeling is nog niet bij andere traumapopulaties geëvalueerd.

Medicatie

Medicatie maakte geen deel uit van de behandeling. Het is mogelijk de behandeling met medicatie te combineren, mits de uiting van emoties door de medicatie niet wordt belemmerd. Antidepressiva kunnen derhalve worden voorgeschreven, maar geen benzodiazepines.

Mensen met de volgende symptomen kunnen niet behadeld worden: depressie, verslaving, paniekstoornis, agorafobie en matige persoonlijkheidsstoornis. Psychotische stoornissen, ernstige depressieve – en persoonlijkheidsstoornissen en alcohol- en drugsverslaving.

Elementen van de KEP

De behandeling bestaat uit vijf essentiële elementen
* Psycho-educatie
* Imaginaire exposure
* Schrijfopdrachten en memorabilia
* Betekenisverlening cq. Integratie
* Afscheidsritueel

Meer informatie: Uitgebreide uitleg Korte Eclectische Psychotherapie (KEP)