Kum Nye is afkomstig uit de medische en spiritueel-meditatieve traditie van Tibet. Het is een geheel van eenvoudige, rustig uitgevoerde bewegingen, massages en ademoefeningen. De benadering is gespeend van iedere vorm van prestatie.

Iedere deelnemer ‘voelt’ eenvoudig de ervaringen die tijdens en na een oefening ontstaan. Kum Nye ontspant lichaam en geest, verfrist de werking van de zintuigen en stimuleert de energie op een diep niveau. Denken, voelen en handelen worden geïntegreerd, wat leidt tot een natuurlijke evenwichtigheid, helderheid en vitaliteit. Je ervaart een steeds grotere harmonie met jezelf en de wereld.

Oefenen met Kum Nye wordt gerichter en gemakkelijker als we begrijpen wat we oefenen en waarom. Dit geldt zowel voor de vorm van de oefening zelf, als voor de houding tijdens het oefenen. Bovendien helpt het om te zien waar en hoe de toepassingsmogelijkheden in het dagelijks leven zijn.

De vorm van de Kum Nye oefeningen is eeuwenlang beproefd. De oefeningen hebben een naam die verwijst naar het effect dat bereikt kan worden als alle spanningen en weerstanden overwonnen zijn. Onze houding tijdens het werken met de oefeningen weerspiegelt hoe we omgaan met relaties en gebeurtenissen in ons leven.

Als we de gewoonte hebben om ons terug te houden, merken we dat ook bij het oefenen. Uitstellen, afschuiven, ons achter voorwaarden of anderen verschuilen en dergelijke zijn allemaal uitingen van het tegenhouden van onze natuurlijke energiestroom.

Het andere uiterste komt naar voren in de vele manieren waarop we onszelf forceren, zoals presteren op allerlei fronten. Te kunnen oefenen in een context waarin deze emoties niet aan de orde zijn, geeft ons de kans om onze gewoonten te herkennen en ze te ontspannen zodat ons leven lichter kan worden.