Dit is een cursus waarin je meer in verbinding komt met wat jij zelf wilt. Dit vraagt erom helder te weten én te voelen wat je in je leven verlangt en wilt. Het proces van verheldering zal je meer zelfbewustzijn geven, zodat de nieuwe bewuste creaties niet zo gemakkelijk vertroebeld of gesaboteerd worden door oude patronen.

Innerlijke wensen en verlangens

De kern van de cursus is je richten op je innerlijke wensen en verlangens. Deze zul je steeds meer gaan voelen, (her)kennen en vooral ook gaan vertrouwen, zodat je er steeds meer naar gaat handelen. De cursus begeleidt je in dit proces en biedt praktische handvatten om je wensen en actief om te zetten naar jóuw levenscreaties, zoals binnen je relaties, je werk of wonen.

Inspiratie

We laten ons inspireren door mensen als Eckhart Tolle, Jerry en Esther Hicks en Deepak Chopra en delen in de cursus de essenties. We gebruiken verschillende werkvormen: visualisatie, affirmatie, meditatie, wenscollage, tekenen en schilderen. Zo zul je spelenderwijs tijdens de cursus ervaren hoe het proces van innerlijke creatie voor jou werkt.

Bewustzijn

Wereldwijd breekt ‘verruimd bewustzijn’ door op allerlei gebieden, zoals: hulpverlening, persoonlijke groei, religie en quantumfysica. Ook komt deze bewustzijnsverandering in diverse vormen aan het licht. Zo’n voorbeeld is de film ‘the Secret’, die in korte tijd veel belangstelling kreeg. Het lijkt dan eerst te gaan om iets geheel nieuws. De onderliggende principes en ‘kennis van de spirituele wetten’ zijn echter al eeuwen bekend, maar worden slechts door een kleine groep mensen bewust toegepast.

De grootschaligheid van dit veranderend bewustzijn lijkt nieuw en vertelt ons inziens over het dieperliggend veranderingsproces van het bewustzijn, waar onze gehele planeet bij betrokken is.
Hierdoor krijgen nu enorm veel mensen informatie over ‘verruimd bewustzijn’ en ‘het bewust creëren van ons eigen leven’. Het wezenlijk aspect daarvan is, dat we collectief in denken & voelen meer contact lijken te krijgen met een hoger energieniveau of – plan, waarin alles en iedereen met elkaar verbonden is. Hoe onvoorstelbaar dit laatste ook lijkt, ook binnen de wetenschap (bijvoorbeeld de quantumfysica) wordt deze verbondenheid steeds meer aangetoond.

Verlangen

Vaak gebruik je in je leven maar weinig van je oorspronkelijke potentie. Vanuit de wijze waarop je bent opgevoed en grootgebracht is het moeilijk voor te stellen dat verlangen een belangrijke creërende kracht is. Bewust verlangen sámen met de bijbehorende gedachten én gevoelens.

Een bewust creërend mens.

Het ervaren van de werking van de spirituele wetten verandert je manier van kijken naar jezelf en anderen.
In dit proces van ‘anders’ gaan waarnemen groei je van een onbewust creërend mens naar een bewust creërend mens. Je afstemmen op het potentieel van het universum betekent dat niet meer het ‘kleine ik’ bepaalt of een ‘realistisch doel behaalt’, maar dat je eigen ik in overeenstemming gaat handelen met je grotere levensbestemming.

Overtuiging

Onbewust creëren we vaak vanuit angst. Dit komt voort uit een negatief gevoel of een negatieve gedachte, zoals: ‘ik zal het toch niet krijgen’ of ‘het zal mij toch niet lukken’. Vanuit zo’n overtuiging verwachten we dat vervulling van onze wens ons gelukkig maakt.

Wensen

In een creatieproces vanuit vertrouwen stel je je open voor de essentie van je verlangen en het gevoel dat dit je geeft. Het wensen zelf geeft al plezier en je voorstellen en voelen dat je wens vervuld is, geeft nog meer plezier. Als je wens ook nog in overeenstemming is met je levensdoel, dan krijgt die als vanzelf moeiteloos creërende kracht en energie. Daarmee wordt het ‘proces’ belangrijker dan het ‘hebben’.

Nieuwe ervaringen

Natuurlijk kennen we zware en moeilijke levenssituaties. Met deze cursus willen we daar niet aan voorbij gaan. Wél willen we je uitnodigen om bewust te focussen op wat moeilijke en lastige levenssituaties je gebracht hebben aan zelfbewustzijn, aan kwaliteiten en aan acceptatie. Dat kan helpen in het bewuster creëren van nieuwe ervaringen.