Horen, maar vooral ook luisteren, is de basis van communicatie met jezelf en met anderen. Het oor kan goed functioneren, maar iemand kan toch slecht luisteren. Het oor hoort altijd, onbewust en passief. Luisteren doe je bewust en actief. Goed luisteren is van groot belang voor ons functioneren. Luisteren betekent: de wens om te communiceren. Het activeert het hele mens (d.m.v. goede lichaamshouding, motoriek, gezichtsuitdrukking, opmerkzaamheid, concentratie, alertheid).

Het elektronische oor

In 1957 werden de ontdekkingen van Alfred A. Tomatis wetenschappelijk geaccepteerd en heeft Tomatis een apparaat ontwikkeld om te bereiken, dat de niet of niet correct waargenomen frequenties weer goed worden gehoord. Dit apparaat is het “Elektronische oor”.

Door dit luisteren naar muziek via het electronisch oor gedurende een aantal periodes te herhalen worden stoornissen in het beluistervermogen opgelost en ontstaat een blijvende verandering in de auditieve ontwikkeling, de taal- en spraakontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de concentratie, het werktempo, etc.

Verbeteringen

Luistertherapie herstelt het gehoor zodanig, dat de weggedrukte geluidsfrequenties na behandeling weer gehoord worden (en ook weer in je stem uitgedrukt worden) waardoor verbeteringen ontstaan in de hierboven genoemde gebieden.
Stoornissen in het beluistervermogen kunnen op veel gebieden schade en problemen veroorzaken:

 • Aandachtsproblemen (zoals bij ADHD en ADD, ingaan op iedere auditieve prikkel, snel afgeleid zijn, moeite hebben met plannen en structuur, niet meer op prikkels ingaan)
 • Concentratieproblemen
 • Burn-out problemen
 • Sociaal emotionele problemen
 • Gedragsproblemen
 • Leerproblemen (N.L.D., dyslexie (lees- en/of spellingsproblemen, taalproblemen)
 • Oorsuizingen
 • Problemen met de stem, stotterproblemen
 • Contactproblemen (bijv. autisme/p.p.d-nos/syndroom van Asperger)
 • Geheugenproblemen
 • Slaapproblemen
 • Motorische problemen (schrijfproblemen, problemen met grovere en fijnere motorische bewegingen)
 • Auditieve informatieverwerkingsproblemen (traag binnen laten komen, dingen half of verkeerd onthouden)

 

Training

Door de Tomatis-methode kan de manier waarop we beluisteren opnieuw getraind worden.
Door een goede luisterhouding ontstaat:

 • een snellere, meer gerichte opname van auditieve informatieopname en verwerking
 • een betere scheiding van belangrijke en onbelangrijke auditieve prikkels (hoofd-en bijprikkels)
 • een concentratieverbetering
 • verbeteringen van het werktempo
 • verbeteringen van grovere en fijnere motorische bewegingen, verbetering van het handschrift
 • een betere lichaamshouding
 • meer zelfvertrouwen
 • verbeteringen in sociale contacten (meer oogcontact, meer samenspelen, onderlingverhoudingen in het gezin verlopen prettiger)
 • een verbetering in de stem (vloeiender, vlotter, minder haperen, meer intonatie, betere articulatie)
 • positievere kijk op dingen / minder tegen dingen opzien
 • een toenemende interesse voor de omgeving
 • een soort “wakker worden”, een toenemende alertheid, beter in de wereld staan
 • de wens om in relatie te treden tot anderen
 • de spraak wordt gedifferentieerder (meer uitdrukking, grammaticaal correcter, betere
  uitdrukkingsvaardigheden)
 • de creativiteit neemt toe
 • dingen eerder/beter begrijpen (“het kwartje valt eerder”)
 • sneller reageren
 • meer open houding naar de buitenwereld / meer deelnemen aan de wereld
 • meer zin in het leven
 • beter klankonderscheid
 • lees- en spellingsresultaten verbeteren
 • vitaliteit neemt toe, meer energie, meer werk aankunnen
 • communicatievaardigheden verbeteren