Veelal blijven pijnlijke gebeurtenissen uit ons verleden vanuit een onderstroom ons leven bepalen. Omdat ze ooit zo pijnlijk en bedreigend waren, hebben we ze stevig ingekapseld om ze maar niet te hoeven voelen. We scheiden hiermee als het ware een deel van onszelf af om te overleven.

Behalve dat we het onaangename niet meer voelen, voelen we de mooie dingen van het leven ook nog maar half. We vluchten in ons hoofd en trekken ons terug uit onze gevoelswereld. We lijken er daardoor vanaf te zijn, maar feitelijk blokkeren we onze levensstroom. We voelen ons moe, mat en ongelukkig.

Veel patronen, pijnen en angsten zitten letterlijk opgeslagen in je cellen. In je wezen en in je lijf zijn plekken die (nog) niet doorstroomd zijn met leven en voelend zien. Plekken die ooit ingekapseld zijn, omdat ze te bedreigend waren om te ervaren en waar weer patronen uit voortkomen, die de levensvreugde en energie behoorlijk kunnen belemmeren.

Wil je de levensstroom ten volle kunnen toelaten, dan zul je af en toe moeten afdalen in de diepere lagen van je wezen om schoon schip te maken met alles wat zich heeft vastgezet uit het verleden en Nu niet meer bij je past.

Er wordt gewerkt vanuit Stilte en Zijn. Van daaruit geeft het leven aan wat op dat moment gewenst is. Een behandeling begint meestal met Marma therapie, een zachte manier om je diepste zelf met het lichamelijke te integreren.

Het is een uit de Ayurveda afkomstige behandelmethode waarbij bepaalde punten op het lichaam lichtjes worden aangeraakt met een op jouw afgestemde olie. Marma’s zijn zekere vitale punten, in totaal 107, verspreid over het lichaam.

Er zijn 7 hoofdmarma’s die min of meer overeenkomen met de centra van de chakra’s. Er wordt wel gezegd dat op deze marmaplaatsen de prana of levensenergie zich bevindt. De Marma therapie focust zich op de lichaams vitale energiepunten en reinigt, harmoniseert en voedt het lichaam tot in het diepst van de cel.

Marma therapie wordt met name toegepast voor psychosomatische klachten en kan helpen bij RSI, hoge bloeddruk en hoofdpijnen. Dit in samenwerking met aanpassing van het voedingspatroon, bewustwording van gedrag en kruidencomplexen.

De behandelingen kunnen op 3 niveaus plaatsvinden, lokaliseren, met olie druppelen en oliemassage. Alles wordt continu op de persoon en de klachtsoort (VPK) afgestemd. Behandeling geschiedt m.b.v. olie van in ieder geval de 7 belangrijkste marma’s en afhankelijk van de persoonlijke klachten behandelen van marma’s van bijvoorbeeld hoofd, armen, romp of benen.

Het versterkt de beleving van Stilte, Liefde en Openheid, dat wat je ten diepste bent. Van daaruit dient zich aan wat er op het moment nodig is. In de verdere behandeling wordt puur intuïtief gewerkt. Ook wordt gebruik gemaakt van energie-overdracht en gesprekken. Het vertrekpunt is integratie van wat je ten diepste bent in het leven zelf.

Vanuit de stilte van ons ware zelf mogen de pijnen en angsten die ingekapseld en afgescheiden zijn aan het licht komen. Omarming van dat wat is, maakt dat de energie weer vrij kan stromen en dat we een dieper contact hervinden met ons authentieke zelf.