De Matrixmethode© is een nieuwe methode om leerproblemen te verhelpen. Deze methode gaat terug naar de basis, waar de problemen zijn ontstaan. Ieder mens heeft zijn eigen manier om informatie te ontvangen, verwerken en op te slaan. Wanneer dit proces op een goede manier verloopt, is het mogelijk de opgeslagen informatie op elk gewenst moment op te roepen en te gebruiken.

Bij kinderen met leerproblemen werkt het proces van informatieverwerking niet optimaal. Zij missen een stevig fundament om hun kennis op te bouwen. Om toch te kunnen functioneren op school, leren zij zichzelf zogenaamde ‘ezelsbruggetjes’ aan. Na verloop van tijd zit hun hoofd zo vol met ezelsbruggetjes, dat zij het gevoel hebben dat er niks meer bij kan. Zoals een meisje van acht jaar het verwoordde: “Er passen maar twintig woorden in mijn hoofd.”

Ook volwassenen, die als kind al last hadden van leerproblemen, kampen met dit probleem. Zij hebben een manier gevonden om hiermee om te gaan, maar moeten vaak alle zeilen bij zetten om goed te kunnen functioneren in het dagelijkse leven. Wanneer zij promotie maken, of in een situatie terechtkomen waarin er meer van hen wordt gevraagd, kunnen zij in de problemen komen.

Wanneer deze situatie te lang voortduurt, kan er een burn- out ontstaan. De Matrixmethode© gaat ervan uit dat het antwoord te vinden is in de mens zelf. Dit geldt zowel voor volwassenen als kinderen. Door gerichte vragen te stellen kan de interne strategie, die het kind gebruikt om nieuwe dingen te leren, worden ontdekt.

In een tekening laat het kind zien waar het probleem ligt. “Het is zo vol in mijn hoofd” of “Er zitten allemaal deurtjes in mijn hoofd en die zitten op slot” zijn uitspraken die ze dagelijks te horen krijgt. Door het kind te volgen en aan te sluiten bij zijn belevingswereld, krijgt zij inzicht in de manier waarop het interne leerproces plaatsvindt.

Informatie die verkeerd worden opgeslagen, wordt ook verkeerd gebruikt. Daarom is het van belang dat samen met het kind een nieuwe strategie wordt ontwikkeld, die ervoor zorgt dat de informatie altijd beschikbaar is. Wanneer kinderen op de juiste manier worden geprikkeld, blijken zij in staat hun eigen, unieke manier van informatieverwerking te vinden, die aansluit bij hun specifieke behoeften.

Daardoor zijn zij beter in staat nieuwe informatie op te nemen en wordt leren weer leuk. Het gaat om de interne strategie, die het kind heeft ontwikkeld om nieuwe informatie tot zich te nemen. Wanneer deze strategie niet goed werkt, is het zaak een nieuwe strategie te vinden die wel werkt. Door verschillende methodieken te bestuderen, heeft Ingrid Stoop een methode ontwikkeld, die snel en effectief afrekent met leerproblemen. In drie sessies kan grote vooruitgang worden geboekt.