Mentaal-Emotieve Training is een therapie waarin gewerkt wordt aan het compleet maken van een persoon. Iemand die in zijn ontwikkeling, vanuit uiteenlopende oorzaken, oorspronkelijke kwaliteiten verloren heeft en daar onder lijdt. Mentaal Emotieve Training brengt de onderlinge relatie van denken, voelen en handelen met elkaar in balans. Ze brengt de scheiding tussen het ik en de ander weer aan en brengt de persoon in balans.

Basisvoorwaarden

Centraal staat het systeem van de te behandelen persoon. Luisteren, begrijpen en respecteren zijn de basisvoorwaarden voor de behandeling. Mensen zijn een samenwerkingsverband van vermogens. Je wordt met je vermogens geboren en op die vermogens worden tijdens de opvoeding vaardigheden ontwikkeld.

Vermogen

Elk vermogen is de basis van een specifiek stukje denken, voelen en handelen. Wanneer deze drie elementen tijdens de ontwikkeling van de persoon onvoldoende tot hun recht komen. Of wanneer vermogens die voor de persoon zelf belangrijk zijn, niet tot ontwikkeling kunnen komen, ontstaat verwarring en disharmonie.

Compensatiegedrag

Vanuit deze verwarring kan een kettingreactie van ongewenste ontwikkelingen bij de persoon ontstaan. Zoals gebrek aan zelfvertrouwen, zichzelf wegcijferen, zich onwaardig voelen, zich dissociëren van de eigen gevoelens, dingen anders doen dan hij/zij zelf wil. En deze persoon gaat compensatiegedrag vertonen en vervangende doelen zoeken.

Stil luisteren

IMET behandelt zowel de veroorzakers, als de instandhouders en de symptomen integraal. De behandeling onderscheidt zich door het zeer vergaande luisteren van de behandelaar naar de persoon en diens betrokken omgeving. ‘Stil luisteren’ noemen we dat. ‘Stil luisteren’ betekent dat het eigen systeem van normen, waarden en criteria van de behandelaar heel ver op de achtergrond blijft. Vanuit die volledig open benadering kan de behandelaar de oplossingen voor de problemen uit de cliënt zelf naar voren halen en deze problemen ook weer langs het eigen systeem van de persoon helpen oplossen.

Op maat

IMET-therapeuten beheersen uiteenlopende methodieken. Zodat in elke sessie de juiste middelen kunnen worden toegepast en zelfs binnen een sessie overgegaan kan worden van de ene methode op een andere. Zo sluit de behandeling optimaal aan op de processen die bij de cliënt op dat moment spelen.

Eigen kwaliteiten

Niet de agenda of de beschikbaarheid van een gespecialiseerde therapeut bepaalt de inhoud van de sessie, maar het proces van de cliënt. De methode richt haar behandeling op het hervinden van de oorspronkelijke eigen kwaliteiten van de persoon door de persoon te leren dat processen, feiten en belevingen anders kunnen zijn dan de ervaringen hem of haar geleerd hebben.

Harmonie en ordening

Door het denken, voelen en handelen van de persoon weer in harmonie te laten komen. Door weer ordening aan te brengen in de innerlijke structuur en onderscheid te leren zien tussen het eigen belang en het belang van de ander, zijn al deze geforceerde overlevingsstrategieën en compensatiegedachten, -gevoelens en -gedragingen niet meer nodig en laat de persoon deze los. Daarvoor in de plaats komen eigen gedrag en eigen doelen die beter aansluiten op het belevingssysteem van de persoon.