Meridiaantherapie is een methode, voortgekomen uit de fysiotherapie. In deze methode gaat kennis uit de bindweefselreflexzonemassage, acupunctuur en antroposofie samen. De meridiaantherapie omvat zowel het onderzoek naar de oorzaak van de klacht als de behandeling ervan.

De oorsprong van de klachten wordt onder meer gevonden door tasten van de huid. Gezondheid weerspiegelt zich in de huidspanning, met name in de huid van de rug. Er worden, met plantaardige verfstoffen gekleurde, stukjes zijde (± 1 cm²) aangebracht op huidpunten die bekend zijn uit de acupunctuur.

Levensenergie is de kracht die het leven opbouwt en behoudt. Ieder levend wezen lééft door deze energie. De meridianen vormen tezamen een stelsel waarlangs levensenergie zijn weg vindt door het lichaam. Het stelsel kan worden gezien als een aantal stromen en onderlinge verbindingen.

Op elke meridiaan liggen punten welke een bijzondere werking hebben op de energieverdeling in het lichaam. Meridiaantherapie is een therapievorm in ontwikkeling. Het uitgangspunt is het antroposofisch mensbeeld. Hierin neemt de opvatting dat mens en natuur een eenheid vormen, een belangrijke plaats in. Wanneer lichaam, ziel en geest niet met elkaar in harmonie zijn, voelen we ons ongezond: het energiesysteem ontregelt nu het natuurlijke herstelproces. De spanning van het bindweefsel van de huid op de rug verandert dan.

Door het tasten van de huid kan de therapeut het probleem herkennen en behandelen. De meridiaantherapie beoogt de levensenergetische processen te ordenen, zodat het lichaam beter kan functioneren. Christel Heidemann ontdekte dat alle meridianen consequent reageren op kleuren.

Kleur, die zich als polariteit tussen licht en donker openbaart, herstelt de ordening in levensprocessen. Vooral als deze kleuren op de acupunctuurpunten op de huid worden aangebracht. Uit het effect op de huidspanning en het daarop verminderen van klachten bleek bovendien de therapeutische waarde van kleur.

Zij combineerde haar kennis van de relatie tussen kosmische krachten enerzijds en de invloed van kleuren op het menselijk organisme anderzijds. Hiermee ontwierp zij een systeem waarin het huidspanningsverschijnsel een belangrijke aanwijzing werd voor het vaststellen van de oorzaak van klachten.

Na een eerste gesprek en een onderzoek wordt, in samenspraak met de patiënt, de hulpvraag omschreven en het behandeldoel bepaald. Voor de meridiaantherapie is een uitgebreid vraaggesprek nodig. Hiermee ontstaat een overzicht van problemen in heden en verleden.

Het onderzoek bestaat uit het testen van de huidspanning van de rug. Hierin weerspiegelt zich het minder goed functioneren van het lichaam. Na het onderzoek volgt de eigenlijke behandeling, die naast massage en bewegingstherapie kan bestaan uit het plaatsen van kleuren. De gekleurde zijde wordt met huidvriendelijke tape op de huid bevestigd. De juistheid van de toegepaste behandeling is voelbaar aan de verandering van de huidspanning.

De duur van een behandelserie kan variëren van enkele weken tot enkele maanden, afhankelijk van de bestaansduur en de ernst van de klacht(en). Soms blijft, net als bij andere behandelvormen, een onderhoudsbehandeling nodig.