Mind Tuning® is de psychologie van het onderbewuste. Wanneer een radio (tuner) niet goed afgestemd wordt op een zender, worden we afgeleid door ruis en er ontstaat ergernis. De kennis en kunde om iemands “mind” weer op de juiste frequentie te kunnen afstellen, waardoor alle ruis verdwijnt en iemand weer normaal kan functioneren.

Pieter Frijters is de grondlegger van Mind Tuning®. Een methode die hij uit noodzaak ontwikkelde, omdat hij geen oplossing vond in het traditionele circuit toen hij zelf geconfronteerd werd met burnout en de daarbij optredende angsten.

Zelf kon hij niet ontsnappen aan het gevoel dat er ergens een knop zat, die gewoon omgedraaid kon worden. Na eindeloos experimenteren, creatief denken en bestudering van de problematiek, vond hij bij zichzelf die knop.

Dankzij uw zintuigen heeft uw verstand een referentiekader en kan het functioneren. Kon u niet zien, horen, proeven, voelen en ruiken, dan zou u nooit iets kunnen leren. Met alleen uw verstand kunt u niet leven, hooguit óverleven. Met uw zintuigen kunt u wel leven. Alle geneugten in uw leven zijn van zintuiglijke aard.

Alle emoties hebben een zintuiglijke achtergrond. De echte wereld waarin u leeft zijn uw innerlijke zintuigen. Aan bijna alles wat u denkt hangen beelden, geluiden, reuk, tast of smaak. Velen onder u zijn gestresst, overspannen, depressief, onzeker of hebben angsten.

Omdat de zintuiglijke binnenwereld een vervelende kwaliteit heeft en te sterk aanwezig is, bent u nauwelijks in staat om de buitenwereld tot u te laten doordringen (ruis). Als gevolg daarvan reageren uw organen en gaat uw lichaam wringen.

Dat uit zich weer in subtiele lichaamsveranderingen die uw energie volledig blokkeren. Een ideale voedingsbodem om ook lichamelijk ziek te worden. De cirkel is rond. Ontsnappen via reguliere therapie of medicijnen is een lange weg en als het al aanslaat weet u dat vaak pas na maanden of jaren.

Gedachten produceren onbewuste beelden en het onwillekeurig zenuwstelsel reageert direct op de kwaliteit van die beelden. Op onbewust niveau ontstaan zogenaamde tunnelvisies, onbewuste beelden van een vervelende kwaliteit.

Het hele lichaam wordt daardoor in paraatheid gebracht en het anders en positiever denken kan deze beelden slechts voor een moment, laten verdwijnen. Telkens komen deze tunnelvisies terug en opnieuw zal het lichaam overmatig gespannen blijven reageren. De buitenwereld krijgt zodoende nauwelijks kans om echt door te dringen.

Met Mind Tuning® wordt deze ruis snel opgespoord en de cliënt wordt op een speciale manier gecoacht om deze onbewuste tunnelvisies als vanzelf te laten verdwijnen en tevens wordt de kans verkleind dat deze later opnieuw kunnen optreden. Ook de kwaliteit van denken wordt aangepakt.

Het zijn volgens Pieter Frijters niet zozeer de gedachten die een rol spelen, maar eerder de onbewuste auditieve signalen, die tijdens het denkproces worden afgegeven. Denken is tenslotte een constante dialoog met jezelf en daarvoor is taal nodig.

Gedachten hebben van binnen wel degelijk een klank en een ritme. Bepaalde ritmes en klanken in het gedachtenpatroon zijn in staat om het onbewuste visuele systeem te beïnvloeden, waardoor wederom tunnelvisies kunnen ontstaan, met alle gevolgen van dien.

Na met duizenden mensen gewerkt te hebben die burnout zijn of een fobie hebben, ontwikkelde Pieter Frijters: MTRT™ (mind-toon-ritme taal). Een spreek- en dus ook denktaal waardoor zelfs een negatieve gedachte geen vervelende reactie meer oproept.

Intussen is MTRT™ volledig geïntegreerd in Mind Tuning®. Daarnaast wordt veel aandacht gegeven aan blokkerende lichaamstaal. Pieter Frijters onderzocht de werking van de fijne motoriek en ontdekte veel voorkomende fouten in houding en beweging, die zowel lichaam als geest kunnen blokkeren.

Tijdens het coachen worden mensen tussendoor regelmatig hiervan bewust gemaakt waardoor bijkomende spanningsklachten meteen verdwijnen. Mind Tuning® is er op gericht om in korte tijd een herstel in werking te zetten, gemiddeld drie sessies van 2.5 uur voor mensen die burnout zijn.

Zijn specialisatie is vooral de gecombineerde vorm van burnout. Het burnout zijn met daarnaast niet-reële angstklachten. Mensen die burnout zijn, wel of niet gecombineerd met niet-reële angsten hebben het meeste profijt van Mind Tuning® wanneer ze weinig of geen antidepressiva gebruiken. Ook worden ademhalingsoefeningen ten zeerste afgeraden.

Het zal overigens duidelijk zijn dat tijdens het coachen met Mind Tuning®, geen gewroet in het verleden gaat plaatsvinden. Pieter Frijters realiseert zich dat ondanks eerdere successen, het resultaat van Mind Tuning® mede afhankelijk blijft van de inzet en motivatie van de cliënt. Mind Tuning® is niet bestemd voor psychiatrische patiënten.