De gepatenteerde Multimoment Non invasive Neuro Stimulation (MNNS)-aanpak bestaat uit een serie stressverlagende technieken, met visuele neuro stimulatie als belangrijkste component. Neurostimulatie is een jonge, snelgroeiende vorm van neurointerventie die tot doel heeft het grote zelfherstellende vermogen van het brein optimaal te benutten.

De MNNS©-aanpak heeft zich in drie jaar tijd ontwikkeld tot één van de meest effectieve vormen van neurointerventie. De methode is gebaseerd op evidence based practice (EBP). EBP wordt gevoed door onder andere informatie uit het wetenschappelijk domein, ervaring en inzicht van de beroepsbeoefenaar zelf en de bereikte resultaten (effecten) op de cliënten.

Zeer snel en blijvend resultaat
Bij 95% van de cliënten wordt binnen zes tot acht weken het beoogde resultaat bereikt, mét hernieuwde energie en een beter gebalanceerd gevoelsleven. Dit resultaat wordt behaald in slechts zes sessies.

Gebleken is dat de werking zeer langdurig van aard is: geen van de tot nu toe begeleide personen (meer dan 120) heeft in de afgelopen jaren een terugval in het klachtenpatroon gekend

Laagdrempelig MNNS© protocol

De cliënt ondergaat de neurostimulatie door het bekijken van hoge-resolutiefoto’s die zijn bewerkt om positieve effecten in het berein te genereren. De cliënt heeft het gevoel naar gewone foto’s te kijken, waardoor de techniek niet-belastend is.

Naast het bekijken van de foto’s horen het invullen van het huiswerkboekje met puzzels, opdrachten en raadsels tot de activiteiten van de cliënt.

Werking
Door de neurostimulatie wordt middels prikkeling via de visuele cortex het zelfherstellend vermogen van de hersenen geactiveerd. De MNNS©-aanpak grijpt in op hersengebieden die duidelijk of schijnbaar in onbalans zijn.

Dit heeft een positief effect op neurotransmitters en hormonen. Afhankelijk van de uitgangssituatie wordt de aanmaak van deze stoffen afgeremd of gestimuleerd. Deze effecten zijn tijdens de experiment-fase wetenschappelijk vastgelegd: ze zijn onderzocht door middel van neuropsychologische tests, MRI scans en meting van lichaamsstoffen.

Door de algemene en uniforme functionaliteit heeft de MNNS©-aanpak een generieke werking. Inmiddels is er een breed scala aan aandoeningen waarbij het positief resultaat aan de MNNS©-aanpak wordt toegeschreven.

Voor het gebruik van de MNNS© methode zijn geen contra-indicaties bekend, net zomin als er bijwerkingen zijn gemeld. Kleurenblindheid is niet van invloed op de resultaten.

Persoonlijk op maat