Muziektherapie is een therapievorm van weinig woorden. We spreken via de muziek. Als je je ongelukkig voelt, niet lekker in je vel zit, is het vaak moeilijk om onder woorden te brengen wat je precies voelt of waar je moeite mee hebt.

Kinderen hebben soms (nog) geen woorden tot hun beschikking. Volwassenen houden vaak graag hun gevoel met woorden onder controle. Muziek brengt je op een directe manier bij je gevoel. Bij muziektherapie wordt muziek een middel om je op een andere manier te laten horen. Je gevoelswereld komt via de muziek naar buiten en krijgt een vorm. Hierbij zijn geen woorden nodig. De muziek spreekt voor zich.

Muziektherapie combineert de eigenschappen van bepaalde muzikale elementen met de werking van muziekinstrumenten. Als je bijvoorbeeld een specifiek ritme op een blaasinstrument speelt, heeft dit een andere werking dan het strijken van een lange toon op een snaarinstrument.

Heel snel of sterk spelen heeft een ander effect dan heel langzaam of zacht spelen. En zingen is heel anders dan trommelen. Bij muziektherapie maak je zelf muziek, meestal op verschillende instrumenten. De instrumentkeuze en muzikale werkvormen wordt samen met jou afgestemd op jouw situatie, je voorkeur en op wat je (aan)kunt.

Tijdens de therapie staat de muzikale beleving voorop. Het muziektherapeutische proces werkt uiteindelijk door op het lichaam, haar krachten en energieën. Zo ontstaat een (nieuw) evenwicht. De muziek-instrumenten, waarvan er een aantal speciaal voor muziektherapie ontwikkeld zijn, zijn gemakkelijk te bespelen.

Je hebt voor muziektherapie dan ook geen enkele muzikale kennis of vaardigheden nodig. Muziektherapie is geschikt voor kinderen en volwassenen die door wat voor reden dan ook uit evenwicht zijn. Ook bij gedrags- en ontwikkelingsstoornissen is muziektherapie heel geschikt.

Voorafgaand aan de therapieperiode is er een intake. Via de muziek en een gesprekje maken we kennis en stemmen we je hulpvraag en mijn werkwijze op elkaar af. Een therapieperiode duurt meestal twaalf tot veertien weken.