NAET is een effectieve en natuurlijke behandeling gericht op het elimineren van allergieën. Aan deze methode ligt gecombineerde kennis ten grondslag van acupunctuur, chiropraxie, kinesiologie en voedingsleer. Dr. Devi Nambudripad heeft de techniek ontwikkeld en zij heeft vanaf 1980 onderzoek gedaan naar diagnose en behandeling van allerlei soorten allergieën.

Dr. Nambudripad benadert eigenlijke allergieën op dezelfde wijze als intoleranties, gevoeligheden en overgevoeligheden. Zij steunt op de theorie van de oosterse geneeskunde, dat alles op aarde wordt omgeven door een veld van elektromagnetische energie.

Deze ongunstige reactie worden gedefinieerd als een verstoord evenwicht van de lichaams- energie veroorzaakt door een botsing van twee of meer incompatibele energiestromen. Deze botsing veroorzaakt de blokkering van energiestromen in de meridianen (vitale energiebanen), waarvan de ophoping verschillende aandoeningen en ziekteverschijnselen kan doen ontstaan.

Evenwichtsverstoringen van energiestromen, die diverse ziektes en malaises tot gevolg kunnen hebben worden dus systematisch beschouwd als synoniem aan allergie. De allergische reactie in feite wordt ingegeven door de hersenen naar gelang de manier waarop de betreffende substantie wordt waargenomen.

Wanneer de hersenen deze waarnemen als een bedreiging voor het organisme, dan bevelen zij het immuunsysteem de afweer in staat van paraatheid te brengen om de invasie te bestrijden. Dit uit zich in de allergische reactie, waarvan de eerste symptomen over het algemeen tot doel hebben de indringer te verjagen.

Het blijkt nu dat deze waarneming meestal foutief is en dat de hersenen ons verraden door een verkeerde reactie teweeg te brengen. De reden van die foutieve waarneming kan verband houden met celveranderingen en -mutaties, door de generaties heen, en met de moeite die het menselijk lichaam soms heeft om zich aan te passen aan de constante evolutie van zijn leefmilieu.

Daarom, hebben allergische reacties over het algemeen maar heel weinig te maken met de intrinsieke eigenschappen van de substanties die deze teweegbrengen. Dit verklaart dat bepaalde stoffen, die uiterst allergeen zijn voor bepaalde individuen, voor anderen volkomen onschadelijk of zelfs onmisbaar zijn.

Op basis van deze theorie ontdekte Dr. Nambudripad dat door een bijzondere stimulatie van de wortels van het sympathische zenuwstelsel een boodschap naar de hersenen kan worden gezonden, die deze ertoe brengt de verkeerde waarneming van deze specifieke stof te herzien.

Dit is te vergelijken met het terugstellen van een computer (reset). Deze nieuwe boodschap zal definitief worden geregistreerd na de stimulatie van verschillende andere punten via digitopunctuur en acupunctuur en de inachtneming door de patiënt van nauwkeurige regels gedurende enige tijd na de behandeling.

Deze “herprogrammering” vormt de kern van de eigenlijke NAET behandeling. Toegepast sinds meer dan vijftien jaar, met resultaten die zowel bevredigend als duurzaam zijn, heeft deze behandelingsmethode in ruime mate de juistheid van de theorie bewezen.

Na de behandeling is de botsing van energiestromen volledig verdwenen en wanneer de patiënt opnieuw in aanraking komt met de stof vertoont hij geen spoor meer van allergie, gevoeligheid of intolerantie. Zo bestrijdt NAET de oorzaak van de allergie en niet de symptomen die er het gevolg van zijn.

Het gaat hier om een pijnloze, veilige en zeer efficiënte methode, waarbij totaal geen medicijnen hoeven te worden voorgeschreven. De therapie werkt erg goed maar het is slechts mogelijk om 1 allergie per keer te behandelen. Alle kleding kan worden aangehouden. Elke allergie kan met NAET worden behandeld, maar bij iedereen uit een allergie zich op een andere wijze. Kleine kinderen en baby’s worden via een van de ouders getest en behandeld.