Neo-Reichiaanse therapie is een lichaamsgerichte therapie met als doel meer energie te krijgen, vrijer te worden en echt te gaan leven zoals je bent. Je maakt contact met je lichaam, gevoelens en gedachten, waardoor je jezelf beter leert kennen, waarderen en accepteren. Niet het symptoom wordt behandeld, maar de hele mens met zijn lichaam, emoties en gedachten (holistisch).

Het menselijk lichaam wordt gezien als drager van emoties en gevoelens en heeft een conditionerend geheugen voor positieve en negatieve gevoelservaringen. Al deze ervaringen zijn bij de mens terug te vinden in onder andere blokkades van bewegingspatronen, spanningen in het lichaam, remmingen in de gevoelsbewegingen. En in het ontstaan van voorkeurshoudingen en bewegingen. En in de wijze van het aangaan en beleven van contacten.

Er is aandacht voor het belang van gevoelens, emoties en de rol die de lichamelijkheid daarin speelt. Je ontdekt met behulp van je lichaam, hoe oude afweermechanismen je in het verleden hebben geholpen, maar je nu in de weg staan.

En helpt mensen lichamelijke en geestelijke blokkades op te sporen en op te heffen, zodat hun fysieke, mentale en emotionele levensenergie weer vrij kan stromen. Omdat ieder mens zijn energie op een andere manier blokkeert, past de Neo-Reichiaanse therapeut individuele behandeling toe.

Hij heeft het patroon van lichamelijke en geestelijke blokkades uitgebreid bestudeerd en beschikt over veel verschillende methoden om die op te heffen. Naast gesprekken wordt gewerkt aan het vrijmaken van de ademstroom, spierspanning en de houding van de cliënt.

Je kunt adem- en spierspanningen alleen loslaten, als je ook inperkende gedachten en gevoelens loslaat. Daarom stimuleert de therapeut het uiten en integreren van onderdrukte emoties, zonder dit te forceren. Gaandeweg keert het oorspronkelijk vertrouwen weer terug, wat kracht geeft om nieuwe inzichten te integreren in je dagelijks leven.

Je zult daardoor meer contact krijgen met je oorspronkelijke gevoel van vrijheid en beter in staat zijn om van daaruit contact te maken met een ander. Er ontstaat een meer bevredigend gedrag op veel levensgebieden. Je ontwikkelt je mogelijkheden tot contact tot mensen en vestigt en versterkt het gevoel van veiligheid, zelfvertrouwen, zekerheid en zelfverwezenlijking.

Het verhoogt je draag-en veerkracht en de context van klachten en problemen verandert. Daardoor kun je deze beter verdragen of klachten en problemen kunnen geleidelijk aan verdwijnen. Ook helpt de Neo-Reichiaanse therapeut mensen hulpbronnen in zichzelf te vinden, waarmee zij problemen creatief kunnen oplossen en vorm kunnen geven aan hun leven.

NRT therapie creëert ruimte voor zelfreflectie, bevrijding, groei en heroriëntering. Mensen die Neo-Reichiaanse Therapie ondergaan, hebben na afloop van de behandeling veel meer energie, ze denken helderder, voelen zich vrijer en leven meer vanuit hun kern.

In fysiek opzicht zijn ze vaak meer flexibel en gelijkmatig. Ze functioneren beter, beleven meer plezier in relaties en vriendschappen en op hun werk. Het aantal sessies en de frequentie daarvan wordt op je persoonlijke situatie afgestemd.