Neurofeedback is een behandelvorm die een verstoorde hersenactiviteit via training en zonder medicijnen weer in evenwicht brengt.

Doel van Neurofeedback?

Neurofeedback is een behandelvorm die een verstoorde hersenactiviteit via training en zonder medicijnen weer in evenwicht brengt.

Doel van Neurofeedback

Leert de client zijn hersenactiviteit in de gewenste richting te veranderen.

Hoe werkt Neurofeedback?

Tijdens een Neurofeedback behandeling zit de cliënt in een gemakkelijke stoel voor een beeldscherm. Op het hoofd van de cliënt wordt een aantal elektroden geplakt waarmee de hersenactiviteit (het EEG) wordt geregistreerd. De therapeut volgt deze hersenactiviteit op een beeldscherm en begeleidt de cliënt tijdens de neurofeedback sessie. De cliënt krijgt op zijn beeldscherm terugkoppelingen van deze hersenactiviteit in de vorm van beeld en/of geluid: de feedback.

Op het moment dat de cliënt de juiste hersenactiviteit bereikt, krijgt hij als het ware een ‘beloning’. De hersenen worden door de neurofeedback geprikkeld en op deze manier getraind tot ze de beoogde activiteit bereiken. Dit stimuleert het zelfherstellende vermogen van de hersenen. Hiervoor is innovatieve apparatuur ontwikkeld: Tele-Neurofeedback (Tele-medicine aanpak of thuistraining). Hierbij kan een cliënt via internet thuis worden behandeld en krijgt de behandelaar de hersenactiviteit (het EEG) van de cliënt lokaal en in real-time in beeld.

Een therapeut brengt de klachten in kaart via een grondige intake van 3,5 uur. Op basis hiervan stellen we een specifiek behandelplan op. De gemiddelde duur van Neurofeedbacktherapie is vijftien tot twintig sessies, afhankelijk van de ernst van de klachten.

Voor welke klachten is Neurofeedback geschikt?

Neurofeedback heeft een positief effect op syndromen als o.a. burnout, epilepsie, depressie, ADHD, ADD en whiplash. Voor mensen die hun prestaties willen verbeteren.

De basis van Neurofeedback

Neurofeedback bestaat al sinds de jaren zestig, maar wordt de laatste tijd steeds vaker toegepast in de zorg. Neurofeedback is in de VS al jaren een populaire behandelvorm in de geestelijke gezondheidszorg. In Nederland heeft Brain Resource Company (BRC), in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen, Brainquiry en het Whiplash Instituut Nederland Tele-Neurofeedback ontwikkeld: Neurofeedback via internet.
Neurofeedback wordt op deze manier toegankelijk voor een breed publiek. Vervolgens wordt de hersenactiviteit door middel van directe neurofeedback opnieuw getraind. Dit is kosteneffectief en bespaart vaak een hoop reistijd. De neurofeedback thuistraining vindt plaats onder supervisie van een therapeut die op afstand – maar in real-time meekijkt en de cliënt zo nodig kan bijsturen in zijn Neurofeedbacksessies.

Kenmerken van Neurofeedback

Neurofeedback werkt met hersenactiviteit en probeert dit te veranderen. Neurofeedback is een behandelmethode waarbij geen medicatie gebruikt hoeft te worden zoals Ritalin, Concerta of Antidepressiva zoals Seroxat, Prozac e.d.

Wat kost Neurofeedback?

Als Neurofeedback wordt toegepast door een gezondheidspsycholoog of eerstelijnspsycholoog valt het onder de dekking van het basispakket van je zorgverzekering. Elke zorgverzekering vergoedt acht sessies eerstelijnspsychologische zorg, omdat dit in de basisverzekering is opgenomen. Je betaalt per consult een eigen bijdrage van € 10,-. Via een aanvullende verzekering kom je vaak in aanmerking voor vergoeding van een extra aantal consulten. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van twee zaken: of de psycholoog wel of niet een contract heeft met je zorgverzekeraar en van je polis (of je een naturapolis hebt of een restitutiepolis).