Neuropsychologie is een internationaal erkend vakgebied waarin neurowetenschappelijke kennis wordt toegepast voor een betere diagnostiek en behandeling van de cognitieve, emotionele en psychosociale gevolgen van hersendisfuncties.

Meestal zult u te maken krijgen met een klinisch neuropsycholoog. De klinisch neuropsycholoog zal als iemand op een bepaald gebied niet (meer) goed functioneert door middel van psychologisch onderzoek vaststellen of dit verklaarbaar is uit een beschadiging of storing in de hersenen.

Een hersenbeschadiging kan ontstaan als gevolg van een ongeval (traumatisch hersenletsel), een beroerte (infarct of bloeding), een ziekte (infectie, tumor), een aangeboren afwijking of andere neurologische ziektebeelden zoals dementie.

• Een hersenbeschadiging kan naast lichamelijke gevolgen ook invloed hebben op de volgende gebieden:
• cognitief functioneren: stoornissen in aandacht, geheugen, waarneming, taal, denken, tempo en uitvoeren van handelingen;
• gedrag en emoties: stoornissen zoals initiatiefverlies, verminderde sociale vaardigheden, agressiviteit,
angst, depressiviteit, prikkelbaarheid en persoonlijkheidsveranderingen.

Deze stoornissen kunnen (ernstige) gevolgen hebben voor het dagelijks functioneren, school- of werkprestaties of de ontwikkeling van een kind. Neuropsychologie wordt beoefend in ziekenhuizen, revalidatiecentra, verpleeghuizen, psychiatrische ziekenhuizen en op universiteiten.

Een aantal neuropsychologen heeft zich vrij gevestigd. Een neuropsycholoog is een universitair opgeleid psycholoog die zich daarna heeft gespecialiseerd in de neuro-psychologie. Sommigen hebben zich gericht op volwassenen, anderen voornamelijk op kinderen.

Een neuropsycholoog voert neuropsychologisch onderzoek uit en geeft informatie en advies omtrent de aard van eventueel gestoorde functies en hoe het beste met de beperkingen kan worden omgegaan. Soms kan een behandeling zoals geheugentraining worden gegeven.

Naast de patiënt kan ook de familie worden geïnformeerd en begeleid in het proces van aanpassing aan een veranderde situatie zoals die kan ontstaan na een ongeluk met hersenletsel of na een herseninfarct.

Ten aanzien van kinderen wordt aan de neuropsycholoog vaak de vraag gesteld of leer- en gedragsproblemen in verband staan met een hersenbeschadiging of met een achterblijvende ontwikkeling van de hersenfuncties. Er wordt na het onderzoek gezocht naar de meest geschikte aanpak en vorm van onderwijs voor dat kind.

Door middel van een gesprek en het afnemen van een aantal tests wordt geprobeerd de aard van de vooral cognitieve stoornissen in kaart te brengen. Een onderzoek kan bijvoorbeeld bestaan uit het af nemen van tests die intelligentie, geheugen, concentratievermogen, werktempo, waarneming, taal en spraak, ruimtelijk inzicht en handmotoriek meten.

Soms zal de patiënt of cliënt ook worden gevraagd lijsten in te vullen met vragen over zijn klachten of persoonlijkheid. Een neuropsycholo- gisch onderzoek neemt meestal een halve tot hele dag in beslag. Na het onderzoek moeten de test- resultaten worden uitgewerkt zodat u op een later tijdstip de uitslag krijgt.