De NTTT is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en werkt met niet-giftige middelen, die niet alleen de kankercellen afremmen of vernietigen, maar ook de gezonde cellen sparen of stimuleren. De behandeling met NTTT is niet slechts op het lichaam gericht, maar houdt rekening met de hele mens als psycho-sociaal-emotioneel wezen.

Enerzijds beoogt men preventie van kanker door het adviseren van een gezondere levensstijl. In het bijzonder door het gebruik van natuurlijke voedingsmiddelen zonder chemische toevoegingen en gebruik van goede voedingssupplementen. Anderzijds streeft men in de behandeling van kankerpatiënten naar een combinatie van de reguliere behandelingen met deze niet-toxische kankertherapie.

De daaruit voortvloeiende genezing, verbetering van levenskwaliteit en/of levensverlenging wordt bereikt door:
• Een goede (biologische) voeding met veel vitamines, mineralen, enzymen en andere bouwstoffen.
• Extra vitamines, mineralen en enzymen in de vorm van groentesappen.
• Extra -zo veel mogelijk- natuurlijke supplementen.
• Specifieke stoffen die de tumorgroei afremmen en de groei van gezonde cellen bevorderen.
• Stoffen die het immuunsysteem activeren, waardoor de weerstand toeneemt.
• Stimulering van de uitscheidingsorganen (drainage), waardoor de overmaat aan afvalstoffen, zeker
bijbestraling en chemokuren, snel en efficint afgevoerd worden.
• Gezond en vitaal drinkwater, omdat dit zowel voor de drainage als voor de energie in het algemeen van
groot belang is.
• Het verbeteren van de leefomstandigheden b.v. aardmagnetisme, elektromagnetische straling, een
gezonde slaapplek, gezond drinkwater, etc. (geopathologie).
• Begeleiding van het hele ziekte-genezings-proces, waarbij de emotionele beleving van de patint in de
verschillende fasen centraal staat.
• Leren mobiliseren van eigen geestkracht.
• Homeopathische behandeling
De homeopathie geeft de mogelijkheid om naar diepere oorzaken te kijken en oorzakelijke verbanden te begrijpen. Op deze manier wordt niet alleen het lichaam gesterkt, maar wordt ook het emotionele en mentale aspect bij het genezingsproces betrokken.

Bloedanalyse

Om nauwkeuriger de gezondheidstoestand van de patint te kunnen volgen maken wij tevens gebruik van de Levend Bloed Analyse (LBA) en gestold bloed analyse (HLB). Daarbij worden de zwakke plekken in het systeem opgespoord en kan het genezingsproces gevolgd worden.

Individuele – en groepsbegeleiding

De patient, die zich plotseling in een levensbedreigende situatie bevindt met veel twijfels, angsten en onzekerheden, wordt in dit proces begeleid. Indien hij of zij dit wenst kan naast de basisbehandeling met homeopathie, voeding en supplementen tevens een behandeling met visualisatietechnieken, ontspannings-oefeningen, emotionele begeleiding, etc. zowel individueel als in een groep gevolgd worden.