Doel van NLP

Het doel van Neuro Linguïstisch Programmeren is technieken aanleren om de communicatie tussen mensen te verbeteren en het bereiken van je gestelde doelstellingen.

Hoe werkt NLP?

NLP, als veranderingsmodel, leert ons aan de slag te gaan met onze vijf zintuigen, onze gedachten en gevoelens. En levert de gereedschappen, die de volgorde en intentie waarop we ervaringen uit ons geheugen ophalen of ervaren, kunnen veranderen. Het resultaat daarvan is dat we structureel anders tegen dingen gaan aankijken, anders gaan luisteren en communiceren. Daardoor gaan we ons ook anders voelen en gedragen.

Voor welke klachten is NLP geschikt?

NLP is voor mensen die op een of andere manier iets willen veranderen en verbeteren. Dit kan op persoonlijk vlak zijn of werkinhoudelijk. Mensen die NLP in hun leven hebben geïntegreerd, ervaren een groter vermogen in het:

  • orde op zaken stellen
  • gemakkelijk opbouwen van een sfeer van vertrouwen en betrokkenheid
  • doelgericht met anderen omgaan en werken
  • inwinnen van nauwkeurige informatie door gebruik te maken van bepaalde taalpatronen
  • observeren van non-verbaal gedrag en inzicht krijgen hoe iemand denkt en hoe die ander de boodschap verwerkt
  • ontdekken van innerlijke vermogens bij zichzelf en bij anderen
  • aanwenden van vaardigheden om duidelijk, rustig en daadkrachtig dingen voor elkaar te krijgen.
  • sneller en beter oplossen van innerlijke conflicten in zichzelf en van conflicten die tussen mensen spelen
  • genieten van het leven
  • beter te communiceren met andere mensen

De basis van NLP

NLP is zo’n 30 jaar geleden in de Verenigde Staten ontstaan, de grondleggers ervan zijn Richard Bandler en John Grinder. De problemen zelf zoeken een plaats in je lichaam en kunnen spanningen, blokkades, pijn en ziektes van allerlei aard veroorzaken. NLP gaat er vanuit dat de mens in staat is om echt te genieten van het leven. Als de mens dit niet meer kan, is hem onderweg iets overkomen waardoor hij dat heeft afgeleerd. Een aanname is:wat iemand anders kan, kan jij leren en wat jij kan, kan de ander leren.

Kenmerken van NLP

Neuro Linguïstisch Programmeren onderzoekt de oorzaak van een oplossing en niet een oorzaak van een probleem. Het is dan ook meestal niet nodig om je hele levensverhaal opnieuw te moeten beleven om toch positieve veranderingen aan te brengen.

Wat kost NLP?

NLP valt onder de alternatieve therapieën. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de tarieven die de therapeut hanteert. Meestal zijn de therapeuten lid van een beroepsvereniging, die vaak (gedeeltelijk) vergoed wordt door je aanvullende verzekering.