NLP is de afkorting voor Neuro Linguïstisch Programmeren. Letterlijk betekent NLP; je hersenen (Neuro) Programmeren met taal en lichaamstaal (Linguïstisch). NLP is zo’n 30 jaar geleden ontstaan, de grondleggers ervan zijn Richard Bandler en John Grinder.

Zij waren geïnteresseerd in oplossingen; NLP is dan ook een oplossingsgerichte denkwijze. Het onderzoekt de oorzaak van een oplossing en niet een oorzaak van een probleem. Als je weet hoe de menselijke geest werkt en als we inzicht krijgen in hoe jouw geest werkt, dan kun je dingen gaan veranderen. Inzichten bieden ruimte voor verandering.

NLP gaat over de programmering van jouw geest. Welke gedragspatronen en zienswijzen zijn er ontstaan en gevormd in jouw leven en vind je deze prettig of heb je er last van? Neuro zou erop kunnen duiden dat alleen de geest binnen de NLP belangrijk is. Dat is niet zo. Lichaam en geest zijn één. Het is niet mogelijk alleen in de geest iets op te lossen en zo is het ook niet mogelijk alleen lichamelijk iets op te lossen.

Gedachten over problemen spelen zich in je hoofd af. De problemen zelf zoeken een plaats in je lichaam en kunnen spanningen, blokkades, pijn en ziektes van allerlei aard veroorzaken. NLP maakt gebruik van de mogelijkheid onze ervaringen opnieuw te rangschikken, waardoor de keuzemogelijkheden weer worden vergroot.

NLP gaat er vanuit dat de mens in staat is om echt te genieten van het leven. Als de mens dit niet meer kan, is hem onderweg iets overkomen waardoor hij dat heeft afgeleerd. NLP, als veranderingsmodel, leert ons aan de slag te gaan met onze vijf zintuigen, onze gedachten en gevoelens.

En levert de gereedschappen, die de volgorde en intentie waarop we ervaringen uit ons geheugen ophalen of ervaren, kunnen veranderen. Het resultaat daarvan is dat we structureel anders tegen dingen gaan aankijken, anders gaan luisteren en communiceren.

Daardoor gaan we ons ook anders voelen en gedragen. NLP is een andere manier om mensen met zichzelf en met elkaar om te laten gaan. Met NLP is men in staat om op korte termijn het beste in zichzelf en anderen te ontdekken. Het geeft duidelijk aan hoe je dat kunt doen en geeft precies aan wat je daarmee bereikt.

Het is dan ook meestal niet nodig om je hele levensverhaal opnieuw te moeten beleven om toch positieve veranderingen aan te brengen. NLP is voor mensen die op een of andere manier (iets) willen veranderen, verbeteren. Dat kan betrekking hebben op iets wat je vaak doet en voortaan wilt laten of anders voelen.

Of iets wat je al heel lang wilt, maar waar je tot nu toe de kracht niet voor kunt vinden. Met NLP gaan we met de ware oorzaak van deze klachten aan het werk. Jij bent niet je gedrag! Ieder mens is uniek en bij ieder past een eigen unieke oplossing. Het doel is om bij jouw oplossing te komen.