Ieder mens krijgt in zijn of haar bestaan te maken met een of andere vorm van verlies. Het overlijden van een dierbare kan veel verdriet veroorzaken, maar ook andere ingrijpende gebeurtenissen, die elementen van verlies in zich dragen, kunnen er de oorzaak van zijn dat mensen innerlijk in de knoop komen.

Denk maar eens aan het einde van een belangrijke relatie, verhuizing, verlies van werk en van toekomstverwachtingen. Zo zijn er talloze momenten in ieders levensloop waarop afscheid van het oude en verbinding met het nieuwe noodzakelijk is.

Er is dan sprake van een innerlijk overgangsproces. Verliezen die als zwaar worden ervaren, kunnen inbreuk maken op het bestaan. Verwerking van zo’n verlies is tevens een persoonlijk proces, een rouwproces dat bij ieder mens weer anders verloopt.

Het onderdrukken ervan kan zowel psychische als lichamelijke klachten tot gevolg hebben. Wanneer je te maken krijgt met een ingrijpend verlies of wanneer de oude pijn van een onverwerkt verlies wordt geraakt door nieuwe ervaringen, kun je de behoefte hebben hier samen met een deskundige buitenstaander naar te kijken.

In de begeleiding staat jouw hulpvraag centraal om dichter bij de kern van jouw probleem en jouw eigen oplossing daarvoor te komen. Het is bedoeld voor mensen die kort of langer geleden te maken hebben gehad met een ingrijpend verlies in hun leven. Bijvoorbeeld het verlies van een dierbare door dood of scheiding.