Het Perceptual Enrichment Program is het resultaat van onderzoek naar zowel de neurologische als de cognitieve ontwikkeling van kinderen vanaf de geboorte. Patricia Theisen begon haar onderzoek in 1973, waarna het programma in grote lijnen werd opgesteld in tien jaar tijd.

De verfijning ervan is een proces dat tot nu toe nog steeds doorgaat. De achtergronden voor het onderzoek komen uit vele takken van wetenschap, waaronder antropologie, neurologie, psychologie, linguïstiek en studies over het leren per computer.

Mensen oriënteren zich op de omgeving door middel van hun zintuigen, welke zich in de kindertijd voornamelijk tussen 0 en 12 jaar door de fysieke interacties met de omgeving ontwikkelen. Deze lichamelijke ervaringen dienen als basis voor ons begrip van de wereld, met name de concrete zintuiglijke wereld.

De gelijktijdige ontwikkeling van taal en het denken vermengt zich met de motorische ontwikkeling. Samen vormen ze wat we perceptie noemen. Motoriek, emotionele ontwikkeling en taal leggen samen vooral in de eerste jaren van het leven de grondslag voor zintuiglijke waarneming.

Soms gebeurt dit niet op de gewenste wijze en ontstaan er hiaten door ziekte of andere problemen tijdens kritieke ontwikkelingsfases. Omdat iedere fase op de voorgaande voortbouwt, hebben deze hiaten een grote doorwerking op de verdere ontwikkeling.

Vaak ontdekken mensen toch spontaan manieren om deze ontbrekende verbindingen te compenseren. Er ontstaat een soort omweg in het denken. Zodra er echter bij een hoger niveau meer eisen gesteld worden, blijken deze manieren van compenseren niet meer te voldoen.

Het Perceptual Enrichment Program zorgt er door de uitgekiende volgorde van de opdrachten voor, dat de ontbrekende verbindingen in de hersenen gelegd kunnen worden. Door de ontwikkeling van dit oorspronkelijk potentieel vult het programma de hiaten op adequate wijze op.

Daardoor worden zelfvertrouwen en interesse om intellectuele uitdagingen aan te gaan vergroot. Tevens is het mogelijk dat men in sociale en emotionele problemen een andere houding leert aannemen. Perceptual Enrichment Program start met een test om eventuele hiaten vast te stellen.

Daarna begint het eigenlijke programma, waarin door middel van eenvoudige spelletjes en denkopdrachten opeenvolgende vaardigheden op het gebied van waarneming en inzicht geoefend worden. Hiervoor zijn meestal 8 tot 12 wekelijkse sessies van een uur nodig.

Elke sessie wordt besloten met een plezierig spel waarin de nieuw verworven vaardigheden aangesproken worden. Aan het eind van het programma wordt met behulp van een test gekeken welke vooruitgang geboekt is. Als blijkt dat er nog meer werk nodig is, is een volgend niveau van het programma beschikbaar.

Volwassenen en kinderen die moeite hebben met:
• aandacht en concentratie
• organisatie en planning
• ordenen en keuzes maken
• helderheid en rust in het denken
• emotie en gedrag
• verwerken, opslaan en gebruiken van informatie
• kunnen inspelen op nieuwe begrippen en situaties
• gecoördineerd bewegen, motoriek
• handschrift en verdeling van de ruimte
• gebruik van taal
• goede intelligentie die er niet “uit” wil komen