Pesso-psychotherapie is een vorm van lichaamsgeoriënteerde therapie. Er is sprake van een individuele therapie in groepsverband. Deze therapie is gebaseerd op kennis van emoties, de lichamelijke ontwikkeling en het functioneren van het geheugen. Naast woorden komen lichamelijke beleving, expressie en interactie aan bod.

De methode heeft een experiëntieel karakter; het inzicht komt met de ervaring. Uitgangspunt van de therapie zijn de basisbehoeften van een kind. Deze basisbehoeften zijn de behoefte aan een veilige plek, aan voeding en ondersteuning, aan bescherming en begrenzing.

De basisbehoeften zijn in de vroege jaren van essentieel belang zijn en blijven het hele leven een rol spelen. Deze verlangens zijn niet verdwenen, maar in het lichaam opgeslagen. Ook als (jong) volwassene blijf je bewust of onbewust zoeken naar de vervulling van die onvervulde behoeften. Het lichaam kan op een eigen manier symboliseren en informatie opslaan.

Psychische belemmeringen vallen samen met lichamelijke. Daarom verbindt de Pesso-psychotherapie de verbale dialoog met non-verbale ervaringen. Conflicten en trauma’s zijn in relatie tot anderen ontstaan en zijn dan ook het beste op te lossen in contact met anderen.

Daarom vindt de Pesso-psychotherapie plaats in een groep, waar cliënten werken in een groep aan zichzelf. Ze luisteren goed naar hun lichaam om zo te voelen welke behoeften naar boven komen. Wanneer bij iemand in zijn vroege kinderjaren één of meerdere basisbehoeften ontbreken, kan de therapie alsnog ervoor zorgen, dat deze tekorten opgevuld worden.

Bijvoorbeeld de goede moeder die het kind omarmt. De deelnemers bereiden zich met behulp van oefeningen op de werkwijze voor. Dit is een training in het vergroten van de gevoeligheid voor lichamelijke ervaringen en visuele indrukken.

De groepsleden zijn beschikbaar om op verzoek van de cliënt belangrijke personen uit het heden en het verleden te representeren. Onderliggende psychische conflicten, onvervulde behoeften en traumatische ervaringen worden tijdens het therapieproces meer bewust, waardoor mogelijkheden voor verandering in gang gezet kunnen worden.

De andere groepsleden krijgen na afloop van een individuele sessie de gelegenheid te verwoorden wat ze hebben herkend en meebeleefd. Groepsleden kunnen veel baat hebben bij het meemaken van het werk van een ander en door het vervullen van een rol.

Pesso werkt als volgt; eerst zet je lichamelijke energie om in actie; n.l. het naspelen van een situatie. Hierdoor komen geblokkeerde emoties weer in beweging. Door een precies passende interactie zelf te regisseren; je speelt de ideale situatie na.

De door jou gemiste behoeften worden nu vervuld en de bevrediging volgt. Deze behoeften krijgen nu jouw erkenning en betekenis. Het hele proces wordt besproken in de groep. Als laatste wordt alles geïntegreerd in je huidige leven en gekenmerkt als werkelijk bij jou horend.