Polyenergetische therapie bestaat uit verschillende psychotherapeutische methodieken die worden gecombineerd, Zoals: NLP, Gesprekstechnieken, Hypnotherapie, Regressietherapie, Innerlijk Kindwerk en werken met Deelpersoonlijkheden.

NLP (Neuronlinguïstisch programmeren) gaat over de “programmering” van jouw geest. Welke gedragspatronen en zienswijzen zijn er ontstaan en gevormd in jouw leven en vind je deze prettig of heb je er last van? Lichaam en geest zijn één. Het is niet mogelijk alleen in de geest iets op te lossen.

Zo ook is het niet mogelijk alleen lichamelijk iets op te lossen. Gedachten over problemen spelen zich in je hoofd af. De problemen zelf zoeken een plaats in je lichaam en kunnen spanningen, blokkades, pijn en ziektes van allerlei aard veroorzaken.

NLP maakt gebruik van de mogelijkheid onze ervaringen opnieuw te rangschikken, waardoor de keuzemogelijkheden weer worden vergroot. NLP gaat er vanuit dat de mens in staat is om echt te genieten van het leven.

Als de mens dit niet meer kan, is hem onderweg iets overkomen waardoor hij dat heeft afgeleerd. NLP, als veranderingsmodel, leert ons aan de slag te gaan met onze vijf zintuigen, onze gedachten en gevoelens. En levert de gereedschappen, die de volgorde en intentie waarop we ervaringen uit ons geheugen ophalen of ervaren, kunnen veranderen. Het resultaat daarvan is dat we structureel anders tegen dingen gaan aankijken, anders gaan luisteren en communiceren. Daardoor gaan we ons ook anders voelen en gedragen.

Hypnotherapie is een verbale therapie. Onder deskundige begeleiding krijg je meer inzicht in en controle over onbewuste reacties. Daardoor kunnen vermogens als het stimuleren van genezende processen in het lichaam, het goed omgaan met emoties en het gebruik van lichamelijke en geestelijke capaciteiten beter worden aangesproken.

Een hypnotherapeut helpt je bij het in en uit hypnose brengen, maar ook bij het interpreteren en plaatsen van de gevoelens die naar boven komen. Tijdens de hypnose blijf je je bewust van je omgeving. Bij een goede motivatie en inzet worden vaak op korte termijn al positieve resultaten behaald. Het één en ander is mede afhankelijk van hoe diep de klacht is geworteld.

De werkzaamheid van andere vormen van therapie kan vaak worden versterkt wanneer zij wordt gecombineerd met hypnotherapie. Een hypnotherapeut behandelt niet de klacht maar de oorzaak. De therapie is er op gericht dat je onder begeleiding van de therapeut de hypnotische trance leert te gebruiken om de gestelde doelen te bereiken. Hypnotherapie kan heel goed samengaan met vele andere vormen van therapie.

Bij regressietherapie gaan we er vanuit, dat de oorsprong van veel klachten en problemen in onverwerkte eerdere pijnlijke ervaringen ligt. Bij regressietherapie halen we de onbewuste oude ervaringen omhoog door verschillende manieren van werken.

Je gaat tijdens een regressie sessie natuurlijk niet terug, maar haal je je grotendeels onbewust gebleven herinneringen in de vorm van herbelevingen terug naar het hier-en-nu. In de herbeleving beleef je opnieuw, onder begeleiding, deze oude ervaring en kun je deze verwerken waardoor de symptomen ervan verdwijnen. In regressietherapie word je geholpen met het uiten en verwerken van angst, verdriet, woede of pijn.

Oude onbewuste ideeën over jezelf of de wereld (zoals bijv. ”Ik ben niet goed genoeg” of ‘het is niet veilig om jezelf te zijn’) kun je herleiden tot hun oorsprong in het verleden, om ze vervolgens los te laten.

Innerlijk Kindwerk staat voor de onverwerkte of onafgeronde emoties uit onze eerste levensjaren. Het staat voor de essentiële aspecten van ons zijn, zoals vertrouwen, onschuld en natuurlijke energie, die in de eerste jaren van ons leven beschadigd of onderdrukt zijn geraakt. Naast fijne ervaringen hebben wij als kind ook pijnlijke ervaringen gekend.

Of ervaringen die te bedreigend waren om te verwerken. Hoe klein we ook waren, we hebben op zulke momenten overtuigingen aangenomen over het leven, ons leven. Overtuigingen zoals bijvoorbeeld ´ik moet altijd alles alleen doen´ of ´ik ben niet goed genoeg´. Met deze vaak negatieve en inperkende overtuigingen probeerden we ons op een bepaalde manier te pantseren.

Zo hoefden we niet steeds onze kwetsbaarheid te voelen. Dat pantser van toen hielp ons als kind om te overleven. Maar in ons volwassen leven werken deze inperkende overtuigingen op onbewust niveau door en kunnen ze onze beleving van de werkelijkheid nog steeds sterk kleuren.

Deze negatieve overtuigingen bepalen onbewust hoe open of gesloten, hoe vrij of onvrij we zijn, in ons werk, maar ook in onze relaties. Ze kunnen ons gevangenhouden in oude en soms heel ongezonde gewoontes. Werken met je innerlijk kind is voor mensen die op een speelse en liefdevolle manier helderheid willen krijgen over de bron van oude patronen, spanningen of onvrede. Mensen die door middel van therapie hun bewustwording, groei en innerlijke rust willen versterken.

Daarnaast wordt gewerkt met lichaamsgerichte technieken zoals: ontspanningsoefeningen, lichaamsbewustzijn en energiewerk. Doordat de therapeut meerdere methodieken flexibel in elkaar kan laten overgaan wordt de behoefte en mogelijkheden van de cliënt.

Voorafgaande aan de therapie vindt een intakegesprek plaats. Hierin wordt vastgesteld wat de hulpvraag is en wordt door zowel cliënt als therapeut gekeken of er een basis is om samen te werken. Therapie gaat om het herstellen van de verbinding met het innerlijk zelf.

Gemiddeld zijn er tussen de zes en twaalf sessies per probleem nodig, waarbij er minimaal een week, maar liefst langer, tussen de sessies zit. Polyenergetische therapie begeleidt de cliënt in haar of zijn genezingsproces. De cliënt heeft vaak wat tijd nodig om de aangehaalde aspecten te verwerken.