De posttraumatische stress-stoornis ontstaat doordat je iets meegemaakt hebt waarbij jezelf of mensen in je omgeving een zeer ingrijpende, vaak levensbedreigende gebeurtenis hebben doorstaan. Meestal een gebeurtenis waarvan dan gezegd wordt, dat die te moeilijk is om in één keer te kunnen verwerken. Deze situaties zijn voor de persoon traumatisch.
Als je zo’n gebeurtenis heeft meegemaakt kan het gebeuren dat het lijkt alsof je die gebeurtenis geheel of in delen weer opnieuw lijkt mee te maken, doordat die er zeer indringende herinneringen aan heeft die gepaard gaan met alle gevoelens die horen bij de oorspronkelijke gebeurtenis.

Voorbeelden zijn:

• oorlog, burgeroorlog en andere gewapende conflicten en concentratiekampsyndroom (W.O.II))
• gewelddadige aanvallen
• verkrachting
• emotioneel of lichamelijk misbruik in de vroege jeugd

Symptomen

De symptomen zijn herbeleving

  • (nachtmerries of flashbacks),
  • vermijding van herinneringen of emotionele uitschakeling hiervan
  • klinische depressie,
  • ernstige prikkelbaarheid met slaapstoornissen
  • extreme spanning als gevolg van bepaalde prikkels
  • irritatie en hevige schrikreacties.

Het is ook mogelijk dat de persoon symptomen van andere psychische aandoeningen vertoont. Van posttraumatische stress-stoornis is sprake wanneer de symptomen langer dan een maand duren. Wanneer deze korter dan een maand duren, spreekt men van acute stressstoornis (ASS). Posttraumatische stress-stoornis is met behandeling te genezen of verbeteren. Soms kan dit ook spontaan gebeuren.

Behandeling Posttraumatische stressstoornis:

De behandeling bestaat vaak uit

Behandeling posttraumatische stress-stoornis :

De behandeling bestaat vaak uit Cognitieve Gedragstherapie , EMDR, Somatic Experiencing (SE), Emotioneel Evenwicht (EE®), Somato Emotional Release, Somatic Experiencing, EFT: Emotional Freedom Techniques, medicatie of een combinatie hiervan.