Postural Integration (PI) is een lichaamsgerichte therapie, die in individuele behandelingen wordt gegeven. Postural Integration is geschikt voor iedereen die het gevoel heeft geestelijk of lichamelijk “vast” te zitten. Lichaamsgericht betekent hier dat het vertrekpunt van de behandeling ligt bij de fysieke houding (het postuur) van het lichaam. De fysieke houding van een persoon vertelt immers veel over diens levensgeschiedenis.

Deze fysieke houding is onlosmakelijk verbonden is met de emotionele en mentale houding van een mens. Doordat PI deze houdingen als één geheel behandelt, kan ze beschouwd worden als een integrerende methode.

Postural Integration voert tot een bewuste omgang met de in het lichaam aanwezige emoties en tot het loslaten van onnodige spanningen. Aan het begin van de behandeling leert de cliënt, daarbij geholpen door de PI therapeut, de houding van zijn eigen lichaam te “lezen”.

In de lichaamshouding kunnen gespannen of verslapte spiergroepen worden opgemerkt. Zulke waarnemingen kunnen een concrete leidraad voor een behandeling bieden. De natuurlijke balans van het lichaam kan verstoord zijn door verslapte spieren of chronisch gespannen spiergroepen. Om in balans te raken heeft het lichaam een compensatie gezocht in het aanspannen respectievelijk verslappen van weer andere spiergroepen.

Dit kan leiden tot grote vermoeidheid, pijn of verstarring in het lichaam. Door de behandeling van het diepe weefsel kunnen spiergroepen bevrijd worden van hun verkrampingen of, bij verslapping, gestimuleerd worden om weer actief te worden. Zo kan het hele spierweefsel zich weer reorganiseren, wat een vrijer stromen van de levensenergie mogelijk maakt.

De buitengewone effectiviteit van Postural Integration vloeit voort uit de bereidheid van de cliënt en de therapeut om op verschillende niveaus te werken. Het ene moment is de behandeling van het diepe weefsel aan de orde, een volgend moment speelt het proces zich af op het niveau van speciale ademtechnieken of van woorden, geluiden en bewegingen.

Gedurende het gehele proces komen zowel de fysieke, als ook de emotionele en mentale aspecten aan bod. Tijdens het PI proces kan de cliënt zich bewust worden van zijn gedragspatronen en onderdrukte emoties, die verantwoordelijk zijn voor zijn spanningen en klachten. Dit verworven inzicht kan de weg openen naar een ruimer lichaamsbewustzijn en een verdieping van het geestelijk bewustzijn.

PI wordt in een reeks van op elkaar afgestemde sessies gegeven. De gehele Postural Integration therapie is verdeeld in vijf fasen,waarbij systematisch het hele lichaam wordt behandeld. Een behandeling duurt ongeveer anderhalf uur. In een intake gesprek bekijken we of PI aansluit bij uw verwachtingen. Het totaal aantal behandelingen wordt in nader overleg vastgesteld. In de regel zijn dit er 15 tot 20.

Doelgroep
• stress
• nek- en rugklachten
• depressiviteit
• werk- en relatieproblemen
• problemen met seksualiteit
• mensen die bewuster met hun leven willen omgaan
• mensen die zelf meer verantwoordelijkheid opeisen om meer van hun leven te genieten.