In de ene situatie denken, voelen en doen we anders dan in een andere situatie. Onder bepaalde omstandigheden vertonen we een samenhangende eenheid van denken, voelen en doen, die duidelijk anders is dan hoe we in een andere situatie zijn. We lijken met een andere stem te spreken.

Dat we met verschillende stemmen kunnen spreken komt bijvoorbeeld tot uiting in zinsneden als: “Als moeder vind ik….”, “Als partner vindt ik dat …” Het feit dat we zowel op biologische als maatschappelijke gronden verschillende rolidentiteiten hebben (moeder, kind, werkgever, vriendin enz.) speelt hierbij een belangrijke rol. We kunnen dus verschillende interne posities (ik als moeder, ik als vriendin enz.) in nemen.

Met de PPR wordt nagegaan welke interne posities er naar voren komen bij welke externe posities (personen en groepen die in het leven een belangrijke rol spelen zoals partner, kind, buren, vriend, collega enz.) Elke positie heeft een stem, een eigen verhaal en kan met de andere ik-posities in dialoog gaan.

Sommige stemmen zijn krachtiger dan andere en kunnen de innerlijke dialoog een tijdlang domineren. Eén of meerdere posities die in de ogen van iemand onwenselijk zijn, nemen een dominerende plaats in in het zelfsysteem.

Zoals ‘ik als perfectionist’of ‘ik als doemdenker’. Of meer specifieke posities zoals ‘ik als vrouw van een dominerende echtgenoot’, ‘ik als iemand die niet bij zijn gevoel kan komen’. Met het PPR is het mogelijk vast te stellen welke interne positie het meest prominent is en het zelfverhaal van de persoon het sterkst kleurt.

Daarnaast kan onderzocht worden hoe een specifieke positie samenhangt met alle andere posities. Als alle interne posities bewust voor je zijn gemaakt en zicht is verkregen welke interne posities een rol spelen in je relatie tot externe personen of zaken, wordt gestart met het veranderingsproces. Dit is een moeilijk en moeizaam proces.

De methode krijgt bijzondere waarde door binnen een positierepertoire dialogische relaties te laten ontstaan. Vooral als iemand een bepaalde positie onderdrukt. Dominante posities als “de perfectionist” of “de twijfelaar” kunnen een positie als “de genieter” volledig ondersneeuwen.

De cliënt formuleert waardegebieden vanuit de positie als “perfectionist”, waarna hij hierop vanuit “de genieter” reageert. Door zo’n nieuwe stem toe te laten en meer op de voorgrond te plaatsen, kan een meer gelijkwaardige relatie tussen beide posities ontstaan. De persoon kan zo flexibeler bewegen tussen beide posities.

Met behulp van de methode Persoonlijk Positie Repertoir kunnen bewuste en onbewuste posities wendbaar gemaakt worden, zodat je beter kan functioneren in je persoonlijke leven.