PROGNOS is een computergestuurd meetsysteem voor diagnose en behandeling van o.a. chronische klachten. Het is het originele systeem van de Russische ruimtevaart. Het is een unieke combinatie van Oosterse wijsheid en Westerse technologie.

Systematisch wordt de oorzaak van klachten vastgesteld en de optimale therapie bepaald. In Nederland werken ca 130 behandelaars met het prognos systeem. Prognos is een uit de ruimtevaart geneeskunde afkomstig meetsysteem, waarvan in deugdelijk wetenschappelijk onderzoek, onder andere aan de Portland State University te Oregon is aangetoond dat de metingen betrouwbaar zijn.

PROGNOS is een uitstekend hulpmiddel bij het vaststellen van oorzaken van klachten en het bepalen van effectieve therapie. PROGNOS is het eerste gezondheidssysteem dat de reguliere en de alternatieve geneeskunde met elkaar verbindt en een brug slaat tussen de Oosterse energetische logica en de Westerse geneeskunde op basis van “meten is weten”.

Het is de unieke combinatie van Oosterse wijsheid en Westerse technologie. Met Prognos kunt u uw huidige therapie en de daarmee te behalen resultaten verbeteren.
Prognos wordt op dit moment in meer dan 55 landen toegepast met 5400 gebruikers in het “alternatieve” maar ook in het reguliere circuit.

De oorzaken achter de symptomen komen eenvoudiger en sneller aan het licht, zodat de klachten doeltreffend te bestrijden zijn. Doordat de behandeling zich richt op de oorzaken en niet op de symptomen, neemt de effectiviteit van de behandeling toe en worden er sneller resultaten geboekt. Dit resulteert in tevreden cliënten, die zich daarover zullen uitspreken bij anderen.

Prognos is een zeer nuttige aanvulling op de algemeen geaccepteerde therapieën in de wereld en kan als zelfstandig systeem opereren of als aanvulling op een bestaand systeem richting geven aan de therapie.

Vier microchips regelen het meetproces. Binnen 18 milliseconden worden per punt 400 metingen verricht. De computer interpreteert en verwerkt deze gegevens, die uiteindelijk in een grafiek op het beeldscherm verschijnen.

De meetruis wordt weggefilterd en de computer berekent de meridiaanwaarde. Het meetbereik gaat van 20 k Ohm tot 60.000 k Ohm, waardoor het ook mogelijk is om zwaar zieke patiënten te meten. De meetduur is afhankelijk van de hoogte van de weerstand.

Bij een weerstand van 1000 k Ohm is de meetduur 18 mseconde. Bij een weerstand van 20.000 k Ohm is de meetduur 150 mseconde. De stroombelasting op de huid is 455 miljardste Wattseconde.
Hierdoor worden de cellen tijdens de metingen niet beïnvloed, wat bij andere systemen wel het geval is.

In tegenstelling tot de meeste andere systemen wordt het acupunctuurpunt niet mechanisch of elektrisch belast. De meetstroom bedraagt slechts 0,4 microampère, en de meetstift is verend gelagerd, waardoor de meetdruk altijd 80 gram altijd constant en de meting volledig reproduceerbaar is.

Door de minimale mechanische druk en de zeer geringe meetstroom is een optimale betrouwbaarheid en dus herhaalbaarheid van de meting gewaarborgd. Er is in de omgeving van het apparaat geen elektrosmog door het gebruik van een 1,5 volt accu. De laptop waarmee gewerkt wordt is tevens energetisch ontstoord. Dankzij deze factoren zijn de meetgegevens objectief en reproduceerbaar.