Drama betekent in eerste instantie: iets doen –handelen. Psychodrama is een krachtig middel als het om de verwerking van conflicten gaat. Deze hebben hun oorsprong vaak in onze kindertijd en wij hebben er meestal emotioneel geen toegang toe. De onverwerkte conflicten komen dan ook vaak via een omweg tot uiting, bij- voorbeeld in depressies of angsten.

Psychodrama werkt met het in scène brengen van de thema’s, die je in je leven als moeilijk ervaart. Als je speelt, dan doe je dat met je lichaam, je gevoel en je verstand. Je komt op alle drie gebieden in actie en je kunt ervaren, hoe spel jouw alledaagse handelen, voelen en denken kan veranderen.

Tragische gebeurtenissen in ons leven vragen om verwerking en om heroriëntatie. Je hebt ruimte nodig om je gevoelens te kunnen uiten, en je moet leren om met een vaak ingrijpend veranderde levenssituatie om te gaan.

Psychodrama helpt je te onderzoeken, wat je in de weg staat om “gewoon” jezelf te kunnen zijn. Al spelende kom je dichter bij jezelf, bij je gevoel, je spontaniteit en je creativiteit. Door het spel kun je weer bij je emoties komen en kun je jezelf op een dieper niveau leren kennen en aanvaarden.

Je te openen voor de verwerking van psychische conflicten, houdt ook in, dat je in contact komt met je woede, verdriet en je weerstanden. Door dit toe te laten, kun je jezelf van oude gedrags- en ervaringspatronen bevrijden, en creëer je ruimte voor nieuwe stappen.

Je kunt op een speelse manier je nieuwe mogelijkheden verkennen. Deelnemers kunnen experimenteren met oud en nieuw gedrag. De diverse technieken helpen hen om zich steeds zuiverder af te stemmen op hun wensen en de situaties waarbinnen zij deze wensen willen realiseren. Zij winnen daarmee opmerkelijk aan sociale en communicatieve vaardigheden.

Als volwassene moet je vaak over een drempel heen om je aan spel over te kunnen geven. De angst belachelijk te zijn kan zeer groot zijn. Als je over deze drempel met behulp van anderen heen komt kun je ervaren, dat spel voor mensen van alle leeftijden een bron van kracht en verandering kan zijn.

Dramatherapie kan veel betekenen als je bijvoorbeeld aan depressies, angsten en/of dwanghandelingen lijdt. Ook voor mensen met psychosomatische problemen, eetstoornissen of relationele problemen is dit een geschikte therapie.

Als je deze begrippen weinig zeggen kun je ook nagaan, of je je in één of meerdere van de volgende klachten herkent:
- je bent ontevreden over je levenssituatie
- je voelt je belemmerd door angsten en innerlijke onrust
- je hebt een gevoel van innerlijke leegte en lusteloosheid
- je weet niet hoe je met je emoties om kunt gaan
- je hebt een gevoel van zwaarte en neerslachtigheid
- je hebt moeite in het contact met anderen

Alle genoemde ervaringen horen tot op zekere hoogte bij het leven. Maar als je het gevoel hebt te lang of te vaak met negatieve ervaringen geconfronteerd te zijn, dan kan een therapie een zinvol antwoord daarop zijn.
Binnen psychodrama kan je niets verkeerd kunt doen, en je moet niets doen, waar je geen eigen impuls toe voelt. In een groepstherapie ben je met ongeveer acht mensen bij elkaar.

Iedereen maakt een keuze voor een thema voor deze sessie, of iemand die in deze sessie met zijn vraag centraal wil staan. De therapeute begeleidt het spel dat nu ontstaat. Meerdere groepsleden zijn medespelers, anderen zijn toeschouwers.

En niet te vergeten: toeschouwen is ook een vorm van deelnemen. In een individuele therapie is er alle ruimte en aandacht voor jouw verhaal en jouw verlangen naar verandering. Samen met de therapeut ga je al pratend en spelend werken aan het veranderingsproces. Kussens en andere voorwerpen dienen als vertegenwoordigers van personen met wie je iets uitzoekt. De therapeute speelt soms mee.