Deze therapie is erop gericht om onderliggende mechanismen (onbewuste verlangens en/of emoties) te leren kennen. Vaak aan de hand van concrete situaties. Door inzicht, het leren omgaan met emoties en het doorwerken van ervaringen, is verbetering van klachten en persoonlijke ontwikkeling mogelijk.

Psychodynamische therapie is gebaseerd op het psychoanalytisch referentiekader. Het onbewuste wordt echter niet gezien als een poel van ziedende impulsen en emoties zoals in de klassieke psycho-analyse, maar als een bron van creativiteit en innerlijke mogelijkheden.

Een psychodynamische therapie is echter meer gestructureerd en werkt meer met afgebakende doelstellingen dan een klassieke psychoanalyse. Hierdoor is een psychodynamische therapie van kortere duur dan een klassieke psychoanalyse.

In de psychodynamische therapie veronderstelt men dat negatieve gevoelens en gedragingen te maken hebben met de ontwikkelings-geschiedenis van het individu. Freud (psycho-analyse) veronderstelde dat mensen een onbewuste neiging hebben om vroegere situaties en gedragingen te herhalen.

Door oorzaken in het verleden op te sporen verkrijgt men inzicht in zichzelf en is men in staat zichzelf te veranderen. De gevoelens die naar boven komen in de therapeutische situatie (overdracht) zijn eveneens een herhaling van vroegere patronen en zijn een belangrijk uitgangspunt bij de therapie.

Het analyseren, verhelderen van de gevoelens zoals weerstand, angst en andere afweer mechanismen en het aanreiken van alternatieven waardoor men beschikt over meer keuzemogelijkheden in gedrag, zijn de belangrijkste uitgangspunten die de diverse psychotherapeutische stromingen verbinden, waardoor een krachtig geheel ontstaat.

Psychodynamiek is de samenhang van je bewuste en onbewuste emotionele belevingen die betrekking hebben op ons gedrag. Anders gezegd, hoe kijk ik naar mezelf, hoe ga ik met mijn emoties om, wat zijn mijn werkelijke verlangens. Dat is een innerlijk samenspel. En dit innerlijke samenspel is vaak op onbewust niveau.

Als je dit samenspel goed beheerst is er weinig aan de hand, dan kun je wel tegen een stootje. Je behandelt obstakels en problemen die je tegen komt in je leven met een goede dosis bewust verstand en inzicht. Je voelt je prima in het leven, je sport, hebt leuke sociale contacten, hobby’s en misschien ben je reislustig. Het gaat allemaal met een gezond gemak.

Is dit innerlijke samenspel van zelfreflectie, emoties en verlangens niet in balans, dan voelen we ons vermoeid, prikkelbaar, emotioneel en hebben we meer last van allerlei fysieke klachten. We kunnen neerslachtig worden en dan ben je tot weinig meer in staat. Je kunt het (je psychodynamiek) ook ervaren als plotselinge veranderende gemoedstoestanden die jou het gevoel geven uit balans te zijn en je weet niet waarom.

Deze innerlijke strijd kun je gaan “bekijken” en weer in balans brengen met diverse vormen van therapie. We gebruiken datgene wat je nodig hebt op het moment dat je een sessie hebt en dan werken we vanuit het NU, zoals je er NU bij zit. En elke keer zal dat anders zijn; dat is weer die dynamiek. Als therapeut spelen we daar op in door de juiste middelen in te zetten in overeenstemming met jouw gevoel/beleving van dat moment. Je wordt je bewust van je innerlijk, het is dan ook een bewustwordingsproces.

Hierdoor zul je merken dat je innerlijke “strijd” gaat kalmeren en dat je je anders op gaat stellen. Je hervindt opnieuw je eigen waarden (eigenwaarde) en je zult merken dat je gedrag zal veranderen en daarmee ook je omgeving. Soms is het lastig je nieuwe gevoelens en ideeën daadwerkelijk om te zetten in nieuw gedrag.

Je wordt geholpen dit te trainen door simpele oefeningen mee te geven voor thuis en gewoon in je dagelijkse leven. En dan zul je merken dat het vanzelf gaat. Jij wilde veranderen dus dan gebeurt het ook. Het is jouw inzet die de dingen werkelijk doen veranderen.