Psychomotorische therapie is een ervaringsgerichte vorm van therapie voor mensen met psychische en/ of psychosociale problemen. Het doel van PMT is klachten en problemen te leren herkennen, om er vervolgens mee om te leren gaan, of ze te verminderen en/of op te heffen.

In de psycho­motorische therapie wordt gebruik gemaakt van activiteiten, opdrachten en oefeningen gericht op bewegingsgedrag en lichaamservaring. Bij bewegingsgedrag kun je denken aan oefensituaties uit de sport en het bewegingsonderwijs.

Bij lichaamservaring gaat het om het concentreren op de ervaring en beleving van het eigen lichaam. En daarbij kun je onder anderen denken aan ontspanningsoefeningen, ademhalingsoefeningen, sensory-awareness, bio-energetica etc.

De kracht van deze vorm van vaktherapie schuilt vooral in de mogelijkheid om uw problemen in de situatie te beleven, en ter plekke te zoeken naar manieren om hier anders mee om te gaan. Dit kan door middel van het veranderen van uw gedachtenpatroon, en/of het experimenteren met gedragsalternatieven.

Afhankelijk van de problematiek, en de gekozen strategie, ligt het accent (afwisselend) meer op bewustwording en inzicht. Of meer op het opdoen van nieuwe en alternatieve ervaringen. Of is het meer gericht op concrete gedragsverandering(en).

De psychomotorische therapie biedt een veilige plek om te experimenteren met ander gedrag. Ook kunnen nieuwe ervaringen op het gebied van voelen en denken opgedaan worden. Psychomotorische therapie is geschikt voor alle leeftijdscategorieën: kinderen, adolescenten, volwassenen en ouderen.