De Psycho-Neuro-Immunologie is een wetenschappelijk onderbouwde behandeling, om op een niet-giftige manier, uw chronische ziekte te behandelen. Veelal gebeurt dit in de vorm van het aanpassen van uw voeding en voedingssupplementen. De reden hiervoor is, dat verkeerde voedingsgewoonten tekorten in uw lichaam geven en dus ziekten doet ontstaan.

U leert uw verkeerde eetgewoonten inzien en een gezondere manier van eten aanwennen. Een en ander wordt wetenschappelijk gemotiveerd en onderbouwd. Voedingsgewoonten worden in de behandelmethode altijd meegenomen Daarnaast is het helaas wel zo, dat bij tekorten aan een bepaald vitamien of mineraal, u dit niet met voeding alleen kunt oplossen. Daar zijn supplementen bij nodig.

Omdat voedingssupplementen tekorten wel tijdelijk kunnen aanvullen, maar geen blijvende oplossing bieden, ligt het in de bedoeling dat u, door verstandig en gezond te leven, uiteindelijk onafhankelijk wordt van de supplementen.

De PNI-therapeut kan ook ondersteuning bieden bij afvallen of tijdens genezingsprocessen na ziektes, operaties, tijdens of na chemokuren en bestraling etc. Hij werkt het liefst samen, met huisartsen en andere therapeuten om uw aandoening zo goed mogelijk te kunnen behandelen.

Hij ziet zichzelf eerder als additief – i.p.v. alternatief behandelaar. De PNI-therapeut zoekt samen met u naar de oorzaak van een aandoening en behandelt die oorzaak. In tegenstelling tot medicijnen die ziekteverschijnselen vaak onderdrukken bestrijdt u een ziekte veel effectiever.

Zo kunt u uw kwaliteit van leven sterk verbeteren, of zelfs genezen. De PNI-therapeut kijkt naar de mens als totaal. Hij ziet geest en lichaam nauw met elkaar verbonden. Bij het achterhalen van ziekteoorzaken, is het belangrijk alle facetten hierin te belichten.

Nadat u een afspraak hebt gemaakt, krijgt u een vragenlijst. De anamnese( het uithoren met betrekking tot de klacht) gebeurt aan de hand van de antwoorden die u geeft. Deze vragen hebben betrekking op wat er is gebeurt in het verleden.

Eerder gevolgde behandelingen en hun effecten, doorgemaakte ziekten, sociale aspecten en bijv. wat u binnenkrijgt aan voedingsstoffen. Aan de hand van de beschrijving van uw klacht(en) kan de therapeut een beeld krijgen van uw problematiek. Hij kan besluiten tot verder onderzoek, zoals bijv. een ontlastingsonderzoek.

De therapeut stelt, aan de hand van al deze gegevens, een persoonlijk behandelplan voor u op, die hij uitvoerig met u doorneemt. Eventuele vragen kunnen dan worden beantwoord. Er wordt bij het uitreiken van de behandeling tevens een nieuwe afspraak met u gemaakt. De reden hiervoor is, om de ingezette behandeling te toetsen en deze eventueel bij te stellen.

Behandelingen zijn gebaseerd op het genezend vermogen van het lichaam zelf. Door de delende cellen voldoende bouwstoffen aan te bieden, kunnen zij zich weer gezond delen. Hoe snel dat gebeurd, is afhankelijk van de deeltijd van de cellen. Elk weefsel heeft zijn eigen type cel en deelt ook verschillend.