Ieder mens kent periodes in zijn of haar leven van onzekerheid, van ontevredenheid over zichzelf en het
contact met anderen. Soms krijg je het gevoel vast te zitten, te blijven hangen in patronen van oud gedrag
en oud gevoel.

Soms blijf je belangrijke beslissingen maar uitstellen of maak je situaties mee die je volkomen van slag kunnen brengen. Bij de één uit zich dat in de vorm van een persoonlijke crisis, bij de ander uit het zich in periodes van knagende eenzaamheid of voortdurende spanning. Een moeilijke situatie verstoort het evenwicht tussen lichaam, geest en omgeving.

De mens heeft van nature alle krachten en wijsheid in zich om probleemsituaties zelf op te lossen, om zichzelf te helpen. Soms is een situatie zo ingrijpend dat mensen vast komen te zitten en het overzicht over het geheel verliezen.

Dit geeft vaak het gevoel van “niet lekker in je vel zitten”, het veroorzaakt oplopende spanningen of leidt soms tot uitzichtloosheid. Deze periodes horen bij een mensenleven. Het helpt je een balans te maken en zonodig nieuwe keuzes te maken om zo tot verdere groei te komen.

Soms red je dat niet alleen. Een psychosociaal therapeut kan je helpen weer vat te krijgen op jouw leven. Door te praten, door inzicht te geven, door alternatieven aan te boren, door ondersteuning en aandacht voor jou en de manier waarop jij het probleem ervaart.

In het psychosociaal werk gaat men er vanuit dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Hierbij is de gedachte dat een gezonde geest en een goed functionerend lichaam beide nodig zijn om goed te kunnen functioneren in de omgeving. Als mens bent u niet los te zien van uw omgeving. Uw familie, vrienden, werk en de maatschappij horen ook bij u.

De psychosociaal therapeut heeft zich gespecialiseerd in de wisselwerking tussen u en de ander. Waarbij emoties, communicatie en gedrag kernbegrippen zijn. De psychosociaal therapeut leeft zich in de situatie van de cliënten in door goed naar hun verhaal met alle gevoelens en de daarbij behorende emoties te luisteren, helpt de cliënten om het overzicht over hun situatie op te bouwen en helpt hen om hun eigen krachten aan te spreken.

Door deze vorm van begeleiding zijn zij hierna zelf weer in staat om handelend op te treden en de problemen verder op te lossen. In de praktijk blijkt dat cliënten het geleerde in toekomstige situaties zelfstandig kunnen toepassen om lichaam en geest weer in evenwicht te brengen met de omgeving.