Het doel van psychosynthese is mensen hun ware aard te helpen ontdekken en deze kennis vervolgens effectief toe te passen in hun dagelijks leven. Het is een methodiek, een verzameling van technieken en oefeningen, die ons helpt te bereiken wat we willen; ontwikkeling en persoonlijke groei.

Psychosynthese is o.a. een manier om ons leven te begrijpen, om ons te helpen onszelf te leren kennen en ons te leren te vertrouwen in onze eigen leer- en ontwikkelingsprocessen. Kernpunten in de therapie zijn het ontwikkelen van een grotere creativiteit, het creëren van meer keuzen, betere intermenselijke relaties en innerlijke rust.

Psychosynthese is pas geslaagd als we meer geworden zijn zoals we willen zijn. De Italiaanse psychiater Roberto Assagioli ontwikkelde psychosynthese als reactie op de beperkingen die hij ervoer in de psychoanalytische benadering van de mens, waarin hij was opgeleid door o.a. Freud.

Het accent ligt op het onderzoeken van het heden: Wat is het probleem? En van de toekomst: Wat wil je verwezenlijken? Bewust worden van hoe de omgang is met jezelf en de ander is een eerste stap om de gewenste verandering in gang te kunnen zetten.

Het onderzoeken van het verleden is in zoverre van belang, dat dit inzicht geeft in waarom en hoe bepaald gedrag is ontstaan, dat toen effectief was, maar dat nu een belemmering blijkt te zijn. In de therapie is er tijd en ruimte om te onderzoeken wat er zich wil ontwikkelen.

Er wordt gezocht naar een passende balans in het verkennen van het onbekende en het erkennen van wat behouden wil blijven en waardevol is. Psychosynthese plaatst menselijke problemen en vragen, die op zichzelf lijken te staan, in een ruimere context en brengt ze in relatie tot een groter geheel.

Veel mensen in onze westerse wereld vragen zich af wat de betekenis van hun bestaan is, wat de mogelijkheden zijn, wat de samenhang der dingen is, waar dit alles toe leidt. We kennen onszelf niet als een volledige, afzonderlijke eenheid, maar worden voortdurend geplaagd door verschillende en uiteenlopende wensen en verlangens. Psychosynthese werkt door alle samenstellende delen tot een duidelijker harmonie te brengen, een samengaan der delen; feitelijk tot een synthese.

Het woord ziel heeft een symbolische betekenis en verwijst naar een innerlijke dimensie, de werking in de diepte. Daar waar onze kwetsbaarheid, kracht en passie huizen. De ziel laat zich slechts kennen in haar werking. Verbeelding is de taal van de ziel en het hart.

Kunst, of dat nu schilderkunst, muziek, poëzie of mythen zijn, brengt ons in contact met de werking van de ziel, de werking van het creatief onbewuste. Het doet ons beseffen dat we niet zijn, wie we denken dat we zijn, dat we meer zijn dan dat.

Het mysterie van de ziel wordt niet alleen verhuld, maar ook onthuld in de beeldentaal. Oog voor de taal van de ziel is een kunst en in die zin kun je zeggen dat therapie naast een kunde ook een kunst is. Net als het leven zelf. Dit raakt aan de vraag naar het mysterie van het zelfgenezend vermogen in de mens en hoe dat kan worden aangesproken.

Er is een plek in ons die niet kan worden aangetast. Wie we werkelijk zijn behoeft geen verdediging en behoeft geen heling. het is de plaats van het stille waarnemende zelf, waar het geraas van ons denken is verstomd, onze emoties ons niet langer meesleuren en we meer zijn dan ons lichaam. Waar we aanwezig kunnen zijn bij wat is en kunnen waarnemen zonder oordeel, met een onbevangen blik. Daar ontspringt vrijheid en creativiteit, wijsheid voorbij het denken.

Iedere therapeut begint met een intake, die enkele gesprekken zal duren en waarin het thema en de biografie van de cliënt centraal staan. Daarna besluiten therapeut en cliënt in overleg of een vervolg wenselijk en zinvol is. Als de therapeutische relatie wordt voortgezet, kan een behandelovereenkomst worden opgesteld.

De psychosynthese-therapeut zal vervolgens trachten een vertrouwensrelatie met de cliënt op te bouwen. Naast het gesprek zal de therapeut een gevarieerd aantal technieken en werkwijzen gebruiken, o.a.: schrijven, werken met symbolen, visualisatie, meditatie, bewustwording van lichamelijke signalen, gevoelens en gedachten.

Iedere therapeut zal zijn eigen accenten leggen en heeft zijn eigen achtergrond en eigen toon bij en inkleuring van wat gemeenschappelijk is. Voor ieder die de behoefte of noodzaak voelt om stil te staan bij wat er in zijn leven speelt, ontbreekt of verwerkelijkt wil worden.