RET is een cognitieve gedragstherapie: het richt zich op het veranderen van het denken en het handelen. Waardoor het mogelijk wordt om psychisch beter te functioneren. Emotief betekent dat daardoor ook onze emoties veranderen en wel van ongezonde, niet productieve naar gezonde productieve emoties. RET is ontworpen door de Amerikaanse psycholoog Albert Ellis.

Een belangrijk uitgangspunt van de RET is, dat wij als mensen veel meer verantwoordelijk zijn voor onze gevoelens en gedragingen, dan we geneigd zijn te aanvaarden. Gevoel en gedrag worden in belangrijke mate bepaald door onze houding of gedachten en die kunnen we zélf veranderen.
De kern van RET is: het zijn niet de gebeurtenissen in je leven die bepalen hoe je je voelt, maar de manier waarop je tegen die gebeurtenissen aankijkt (de beliefs).

De eerste stap van RET is je bewust worden van je eigen manier van denken. En erachter komen dat je, door zo te denken, je eigen angst of stress creëert en dat die angst niet reëel is. Door oefening kunnen de beliefs worden veranderd. Dit kan op zo’n manier dat ze realistischer zijn en beter bij de situatie of gebeurtenis aansluiten. Een gevolg is, dat het gevoel dat hierbij hoort eveneens beter aansluit.
Sommigen hebben de indruk dat het rationele aspect van deze therapie er op is gericht om het gevoel (de emotie) uit te schakelen of te verzwakken.
Dit is niet het uitgangspunt. Het gaat erom dat er in nieuwe situaties, en in de verwerking van oude situaties, een reëel beeld wordt gevormd van de werkelijkheid. Een diep bedroefd gevoel na het overlijden van een naaste is bijvoorbeeld zo’n passende emotie. Maar de zeer boze reactie bij het krijgen van een verkeersboete is meestal overdreven.

In praktijk blijkt dan dat problemen minder leiden tot negatieve gevoelens. Daarbij is er meer uitzicht op de aanpak van die problemen. RET verschilt van sommige andere benaderingen, dat het heel confronterend en directief kan zijn, wat de effectiviteit bevordert.
RET is kortdurend en probeert zo effectief mogelijk te zijn. Voorts verwacht het van degene die er mee bezig gaat, dat die zich er sterk voor inzet. En soms dingen doet die niet aangenaam zijn, maar wel helpen.
RET gaat ervan uit, dat het verleden niet bepalend hoeft te zijn voor het heden. En dat mensen veel meer dan ze meestal denken, de keuze hebben om uit vastgeroeste patronen te stappen.

Huiswerkopdrachten zijn een vast onderdeel van de RET-aanpak. Na RET hebben wij minder last van onzinnige gedachten en emoties en oordelen wij redelijker (over anderen). De overtuigingen en gedachten worden omtrent de gebeurtenis bijgesteld. Doordat de gedachten veranderen, veranderen ook de emoties als gevolg van de gebeurtenis.

Vanaf 1 januari 2008 valt psychotherapie onder de dekking van het basispakket van uw zorgverzekering. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van twee zaken: of de psychotherapeut wel of niet een contract heeft met uw zorgverzekeraar en van uw polis (of u een naturapolis heeft of een restitutiepolis).