Het woord reading is de ingeburgerde term geworden voor het lezen van iemands aura en diens chacra’s. Het woord aura komt uit het Grieks en betekent koelte, wind, beweging. In het Latijn kreeg het woord later de betekenis van ‘iets dat nauwelijks merkbaar is’.

Het woord chakra komt uit het Sanskriet en betekent wiel. Beide termen behoeven enige uitleg. Ieder levend organisme heeft een zeker uitstralingsveld om zich heen en aan dat uitstralingsveld is een begrenzing. Wanneer je in dat ‘veld’ stapt begin je iets van de ander te merken wanneer je oplettend bent.

Vergelijkbaar is de ervaring om ergens binnen te komen en de sfeer te proeven…. het is er aangenaam of niet en soms doet een sfeer zelfs koud aan. De omgeving is gevuld geraakt met de energie van de mensen die er wonen Dit alles heeft met die uitstralingsvelden te maken, of kortweg de aura’s.

Wanneer een baby geboren wordt, brengt hij weliswaar zijn temperament mee, maar zijn karakter is nog niet gevormd. Door de opvoeding gebeurt dit in de loop der jaren. Zo onstaan in de loop van ons leven patronen, volgens welke we reageren op het leven om ons heen.

Die patronen zijn ‘leesbaar’ in iemands zijn aura. De chakra’s zijn a.h.w. hele grote acupunctuur-punten, verbonden met enerzijds hormoonklieren van ons fysieke lichaam en anderzijds met verdikkingen in onze zenuwbanen, waarvan bijvoorbeeld de plexus solaris (zonnevlecht = 3e chakra) een tamelijk bekende is.
De chakra’s laten in de regel wat meer gedetailleerde informatie zien over de ontstane patronen… het is alsof we iets bestuderen met een loupe.

Een reading is in eerste instantie een diagnostisch middel. Daar waar we zelf het zicht verloren hebben op het hoe en waarom van een deel van ons leven, kan een reading dat weer op een rij zetten. De vragen kunnen gaan over relaties, over familie, over het werk of het bedrijf, over de gezondheid, of ons levensdoel. Zelfs vorige levens kunnen aan de orde komen.

Het enige gebied dat een reading feitelijk uitsluit is de toekomst, omdat dat de vrije keuze over onze te begane weg beïnvloed. Wie zich ooit wel eens de toekomst heeft laten voorspellen, weet hoe moeilijk het is gewoon door te leven, alsof die voorspelling er niet toe doet.

In de regel zal je aankijken tegen een persoon wiens ogen gesloten zijn. Je zit tegenover elkaar op een afstand van ca. 2 meter. De reader is tijdens de reading gewoon aanspreekbaar. De reader ‘leest’ met zijn 3e oog (6e chakra), hoewel er veel meer kanalen zijn waarmee hij zijn informatie kan binnenhalen. Helderhorendheid, helderwetendheid, heldervoelendheid zijn die andere kanalen. De truc is je totaal van binnen ‘leeg’ te maken, zodat je een open ontvangststation voor de ander kunt zijn.

Er zijn ook readers die gebruik maken van Gidsen. Zij chanellen informatie van de andere zijde.
Tijdens de reading vraagt de reader met enige regelmaat naar je naam, zoals je je voorstelt aan mensen. Hiermee, met de energie of klank van je naam, reageert een kernstuk van jezelf.

Tijdens die reading gaat het nou juist om dat kernstuk van jezelf, je ‘Wezen’, dat deel dat van leven naar leven meeverhuist, leert, om vervolgens wijs geworden terug te keren naar de oorsprong. Hoe meer vertrouwen er is, hoe meer de klant zich opent en leesbaar is.