Bij regressietherapie gaan we er vanuit, dat de oorsprong van veel klachten en problemen in onverwerkte eerdere pijnlijke ervaringen ligt. Ervaringen die later voor klachten zorgen kunnen bestaan uit een enkele pijnlijke ervaring die het draagvlak van de persoon te boven gaat (trauma), uit een reeks trauma’s of uit een lange periode van slepend gebrek aan zorg, liefde, vrijheid, zingeving, enz.

Zowel emotionele problemen, lichamelijke klachten, psychische problemen en gedragspatronen kunnen zo hun oorsprong hebben in oude, niet goed verwerkte ervaringen en de beperkende conclusies over onszelf, het leven en de wereld die we naar aanleiding van die ervaringen hebben getrokken (‘postulaten’).

Gebeurtenissen in het heden, die oppervlakkig gezien lijken op een situatie uit het verleden, kunnen de ervaringen of thema’s, die tot dan toe onbewust waren gebleven, ´triggeren´: het oorspronkelijke trauma wordt als het ware weer actueel, en je ervaart het alsof het in het hier-en nu plaats vindt.

Dit opnieuw actueel worden van oude traumatische ervaringen gaat vaak gepaard met emotionele, lichamelijke en/of mentale klachten. Bij regressietherapie halen we de onbewuste oude ervaringen, of ze nu uit de jeugd stammen of uit vorige levens, omhoog door verschillende manieren van werken. Er wordt gewerkt op Mentaal, Emotioneel, Lichamelijk, en Spiritueel niveau.

‘Regressie’ betekent simpel gezegd ‘terug gaan’, in dit geval terug gaan in de tijd om de oude oorzaken van problemen op te sporen en op te lossen. Eigenlijk ga je tijdens een regressie sessie natuurlijk niet terug, maar haal je je grotendeels onbewust gebleven herinneringen in de vorm van herbelevingen terug naar het hier-en-nu. In de herbeleving beleef je opnieuw, onder begeleiding, deze oude ervaring en kun je deze verwerken waardoor de symptomen ervan verdwijnen.

De manier waarop een oude ervaring wordt herbeleefd verschilt van persoon tot persoon. De een ziet beelden, de ander voelt meer emotie, sommige mensen horen of weten wat er gebeurt. Ook geluiden, geuren en lichamelijke sensaties zoals warmte, kou e.d. kunnen deel uitmaken van herbeleving. In regressietherapie word je geholpen met het uiten en verwerken van angst, verdriet, woede of pijn.

Oude onbewuste ideeën over jezelf of de wereld (zoals bijv. ”Ik ben niet goed genoeg” of ‘het is niet veilig om jezelf te zijn’) kun je herleiden tot hun oorsprong in het verleden, om ze vervolgens los te laten. Omdat je je gedurende het proces van herbeleven volledig bewust blijft van wat er gebeurt en waarom, krijg je zo ook inzicht in de ervaring uit het verleden, en hoe deze verband houdt met je probleem in het heden.

Bovendien word je geholpen de na-effecten van deze ervaring kwijt te raken door bijvoorbeeld benauwdheid en angst heel bewust uit te ademen (een techniek die verbazend goed werkt). Bij deze manier van werken blijf je als cliënt de hele tijd bewust en actief bij het proces betrokken.

Andere manieren om oude ervaringen beschikbaar te maken voor je bewustzijn zijn bijvoorbeeld dromen en visualisaties (geleide fantasie. De therapie kan naast regressiesessies ook bestaan uit op inzicht gerichte gesprekken, werken met visualisaties, droomwerk, enz. Welke methoden er worden toegepast wordt altijd individueel afgestemd op de cliënt en diens voorkeuren.

Regressietherapie werkt op inzicht. Dat kan alleen werken als we de oorzaak van onze problemen willen begrijpen, en als we zelf aan onze genezing en ontwikkeling willen werken. Regressietherapie confronteert ons met onze onverwerkte emoties en onze vaak pijnlijke herinneringen.

Dat moeten we aandurven en we moeten de indrukken die opkomen serieus nemen en ze niet bij voorbaat als onzin afdoen. Als we moeilijk bij onze gevoelens kunnen komen, gaat regressie moeizamer. Er ontstaat geen afhankelijkheid naar de therapeut doordat de cliënt zelf actief werkt en verantwoordelijkheid neemt.
Regressietherapie is een algemene term voor therapieën waarbij het verleden terug wordt gehaald.

Reïncarnatietherapie werkt hetzelfde als regressietherapie, maar in de therapie kunnen ook oorzaken in vorige levens worden behandeld. Reïncarnatietherapeuten werken daarentegen en in het huidige leven, en met vorige levens omdat er altijd verbanden zijn tussen die twee.