Steeds vaker lopen mensen vast in hun gedrag, in hun gevoelens, in hun hele functioneren. Het resultaat is dat er niets meer uit hun handen komt. Ze zijn ongelukkig en voelen zich niet meer thuis in hun eigen lichaam; ze zijn uit balans.

Als je dat overkomt lijkt het wel of je stil staat, terwijl alles en iedereen om je heen wel vooruit komt. In deze situatie kun je onvrede, conflicten en angst ervaren, ongelukkig zijn of zelfs in een burnout of depressie raken. Als je in die situatie verkeert, dan kun je dat niet in je eentje oplossen.

Daar heb je hulp bij nodig. De visie van Repairing Balance leert ons om te onderzoeken welke behoefte onder deze gevoelens schuil gaat. Het kan zijn dat we niet duidelijk weten wat we voelen of denken. Het is dan belangrijk om eerst stil te gaan staan, zodat we bewust worden van deze signalen. Het stilstaan bij onprettige gevoelens kan weerstand oproepen, waardoor we geneigd zijn om hiervoor te vluchten, of om te gaan onderdrukken.

We gaan dan zoeken naar allerlei compensaties in de buitenwereld. Zodra een compensatie gevonden wordt, lijkt de balans hersteld te zijn. De werkelijkheid is, dat een schijnbalans is ontstaan. Dit geeft een tijdelijke opluchting. Compensaties werken niet eeuwigdurend, waardoor iemand weer uit balans raakt zodra de compensatie wegvalt.

Dit patroon, dat een vorm van overleven is, kost voortdurend energie en kan ons wanhopig maken. Repairing Balance leert ons om stap voor stap bewust te worden van de kern van onze belemmerende patronen. Het biedt handvatten om deze patronen te veranderen, zodat onderliggende behoeften vervuld kunnen worden. Pas dan kan de balans werkelijk hersteld worden.

Repairing Balance is omschreven in een werkboek. Elke cliënt maakt gedurende het traject gebruik van dit boek. Het biedt de cliënt structuur en geeft houvast. De training wordt individueel gegeven en is geschikt voor mensen, die zelf de verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen voor hun herstelproces.
Repairing Balance kent een drietal fasen, namelijk:

De onderzoeksfase
In deze fase leert de cliënt wat een evenwichtig leven inhoudt. Daarnaast wordt de cliënt zich bewust van belemmerende patronen, die de oorzaak vormen van zijn klachten.

De herstelfase
Nadat de cliënt de belemmerende patronen herkent en aanvaart, worden handvatten aangeboden, waarmee stapsgewijs geleerd wordt om de onderliggende behoeften te leren vervullen.

De afsluitfase
In deze fase wordt een plan opgesteld om de training af te ronden. De frequentie van de sessies zullen afnemen, maar de begeleider/coach blijft de stappen van de cliënt bewaken. Na afsluiting van de training heeft de cliënt beschikking over een methode die de rest van het leven steun biedt.

Repairing Balance stelt mensen in staat persoonlijke onevenwichtigheden in denken, gevoel en handelen zelf te repareren. Balans in denken, gevoel en handelen is in onze visie de basis voor geluk, succes, groei en verandering. Repairing Balance leert mensen weer in beweging te komen, de natuurlijke balans te herstellen, te onderhouden én zelfstandig te behouden.