In de praktijk zien we vaak dat onze kinderen juist dat gedrag gaan vertonen of juist die ervaringen opdoen, waar wij als ouders ze graag tegen hadden willen beschermen. Sommige ervaringen kunnen we plaatsen, omdat we bekend zijn met ons eigen gedrag en ervaringen uit het verleden. Soms zien we gedrag terug bij ons kind, dat we helemaal niet kunnen plaatsen.

Dit gedrag is moeilijker te traceren in ons eigen gedrag, maar wel degelijk aanwezig. Wij gedragen ons juist tegenovergesteld aan wat ons kind ons laat zien. Dit gedrag is moeilijk in ons eigen gedrag te traceren, maar het is er wel.

Kinderen reageren sterk op de signalen uit de omgeving (en hoog sensitieve kinderen reageren nog veel heftiger). Uw kind spiegelt het kind in u en geeft op liefdevolle wijze een duidelijk beeld van uw gedrag waar het op reageert. Gevolg is dat het kind vanzelf mee verandert wanneer u dat stukje in uzelf heelt.

Door middel van de twaalf basisbehoeften, acceptatie, zorg, geruststelling, bewondering, vertrouwen, aanmoediging, goedkeuring, begrip, respect, erkenning, bevestiging, waardering, van ieder kind, krijgt u inzicht in welke vorm van aandacht u zelf als kind als gemis hebt ervaren.

Het enneagram geeft weer welk gedrag u zichzelf heeft aangeleerd om u te beschermen. Deze bescherming is vaak onbewust maar wel heel nadrukkelijk aanwezig. Het vormt de basis voor de “problemen” die u ervaart bij uw kind. Wat we zelf niet hebben ontvangen, kunnen we ook niet (zonder lading) doorgeven aan onze kinderen.

Waardoor we zien dat onze kinderen veelal in dezelfde ervaringen terecht komen als wijzelf. Hierdoor lijkt het of we pijn voelen om onze kinderen, maar in wezen voelen we de pijn van het kind in ons zelf. In enkele consulten is het mogelijk om de klachten te verminderen, soms geheel te laten verdwijnen. In ieder geval een stuk leefbaarder voor ouder en kind.

Bij het eerste consult komt u zonder kind. Zodat u vrijuit kunt spreken en de wisselwerking tussen ouder en kind én de stress die het gedrag van het kind bij de ouder oproept duidelijk worden. Als hulpmiddel worden de karaktertyperingen van het enneagram gebruikt om aan te geven met praktische tips waar u als ouder(s) in de omgang met uw kind op kunt letten.

In het consult daarna gaan we werken aan de onderliggende redenen die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van de problemen en die oplossen. U zult merken dat er veel meer rust ontstaat in de situatie.