rTMS staat voor repetitive Transcranial Magnetic Stimulation ofwel herhaalde magnetische hersenstimulatie (ook wel TMS of magneettherapie genoemd). Bij rTMS stroomt een sterke elektrische stroom door een spoel die op het hoofd geplaatst wordt. In de spoel wordt de stroom omgezet in een sterk magnetisch veld. Dit veld wordt vervolgens in pulsen omgezet die de spoel van het apparaat verlaten. De pulsen kunnen gemakkelijk door de schedel dringen en zo de hersenen bereiken.

Deze pulsen kunnen doordat ze sterk magnetisch zijn bepaalde delen van de hersenen stimuleren of dempen. De activiteit in deze gebieden neemt daardoor toe dan wel af. Met behulp van deze therapie kan afwijkende activiteit – die de oorzaak is van een depressie – weer rechtgetrokken worden. Hierdoor zullen ook de bijbehorende depressieve klachten afnemen. (Lees voor meer informatie over de werkzaamheid van rTMS: rTMS behandeling bij depressie).

In onze praktijk wordt rTMS therapie gecombineerd met gesprekken met een psycholoog. Hierbij worden psychologische technieken zoals gesprekstherapie en cognitieve gedragstherapie gebruikt. Deze therapie wordt uitgevoerd in samenwerking met een team van specialisten zoals een Klinisch Psycholoog, een Biologisch Psycholoog en een rTMS specialist.

In oktober 2008 werd rTMS goedgekeurd door de Amerikaanse FDA (overheidsorgaan die kwaliteit en veiligheid controleert voor de volksgezondheid). Ook werd er door de Nederlandse gezondheidsraad een positief signalement afgegeven over rTMS bij Depressie. Hierdoor, kan rTMS behandeling van depressie als een bewezen effectieve behandeling gezien worden.