Dit is een effectieve vorm van psychologische zelfontwikkeling die voortkomt uit ervaringsgerichte lichaamspsychotherapie in groepsverband. Het is ontwikkeld in de jaren negentig door de Nederlandse psycholoog en lichaamsgerichte psychotherapeut Willem Poppeliers, tevens de hoofdtrainer.

De basistraining Sexual Grounding Therapy® gaat op een indringende en persoonlijke manier in op seksualiteit. Deze therapeutische training is erop gericht om de deelnemers een persoonlijke ontwikkeling te laten doormaken in het beleven van hun liefde in de seksualiteit.

In de eerste plaats voor zichzelf en ook ter verbetering van het contact met ouders,partners en vrienden. Om te beginnen is het van belang dat warme gevoelens van liefde en opwinding weer geheel kunnen worden aanvaard, zodat de deelnemers hun geliefden met een hervonden vertrouwen leren benaderen, zonder hun ouders in de ander te projecteren.

Hebben we in onszelf de aanvaarding van onze seksuele eigenheid ervaren, dan kunnen we ook verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen seksuele energie, zoals opwinding en bevrediging. We kunnen daarbij zowel de mannelijke als de vrouwelijke kant van onszelf uitdrukken en innerlijk beleven dat het goed is zoals we zijn.

We gaan na hoe in de driehoeksverhouding van vader, moeder en kind de eerste ervaringen met seksualiteit zijn geweest, hoe hier ons schuldgevoel,onze angst en onze omgang daarmee is gevormd. Als we weer contact maken met het seksueel nieuwsgierige,onschuldige en opgewonden kind in ons,kunnen hele vroege en pure verlangens bovenkomen.

Maar ook de herinnering dat onze ouders daar niet meer bevredigend op konden reageren, zich ervoor schaamden, zich er vanaf maakten of boos werden. In plaats van ons te spiegelen gingen wij hun gedrag kopiëren. Daarmee ontwikkelden wij vaste patronen, die ook wij weer in onze relaties met geliefden, kinderen,werknemers, cliënten of studenten herhalen.

In een proces van polarisatie, harmonisatie en transformatie leren we die oerdriehoeksverhouding met onze ouders in ons lichaam te voelen, ons ermee te identificeren en daarna los te laten. Zo kunnen we de gedragspatronen en blokkades, die ons verhinderen om op een directe manier met de ander in contact te zijn, ontdekken en leren loslaten.

We leren een beweging van een driehoeksrelatie naar een tweerelatie te maken. In het therapeutisch contact met de trainer,assistent-trainers en de therapeuten leren deelnemers door hun angst en zelfbedrog heen te gaan op weg naar een innerlijke rijpheid. In het ervaren van de natuurlijke stadia in de seksuele, genitaal-emotionele ontwikkeling vormen deze de mijlpalen op onze weg. Oefeningen en rollenspelen brengen een persoonlijk proces op gang, waarbij de groepsleden elkaar steunen in ieders eigen natuurlijke ontwikkeling.

Wie deelneemt aan de basistraining moet er op voorbereid zijn, dat hij of zij met betrekking tot zijn of haar seksualiteit diepgaande emotionele momenten zal doormaken. Deze zijn noodzakelijk om een bevrijdende uitwerking te kunnen ervaren. Iedere cel in ons lichaam bevat een unieke, natuurlijke seksuele informatie, die we in de lijn van onze eigen generatie hebben meegekregen.

Hiermee kunnen we het verloren, onschuldige kind in ons – ditmaal op een goede manier – beleven en koesteren. Men moet er rekening mee houden dat het gehele lichaam in de expressie en interactie betrokken wordt,ook de geslachtsorganen.

Alleen worden deze laatste juist niet aangewend in hun volwassen functie, maar in de vroegkinderlijke behoefte aan verbinding. Van deelnemers wordt commitment verlangd, zodat ze durven te staan voor deelname aan de gehele cursus en volledige verantwoordelijkheid willen aanvaarden voor wat in hen zelf en in het groepsproces gebeurt.

Alleen wanneer men volledig kan rekenen op elkaars integriteit kan de groep veilig en bewust werken.
Iedereen kan profiteren van seksueel zelfonderzoek. In deze training kan men zich in het bijzonder afstemmen op bepaalde seksuele stadia,afhankelijk van iedere leeftijd.

Komt men als (echt)paar,dan kan men kennis en ervaring hanteren om minder afhankelijk van elkaar te zijn en hechter met elkaar verbonden te zijn. Docenten en studenten die op enigerlei wijze in hun vak met seksuele ethiek te maken hebben,kunnen zowel in hun persoonlijke als in hun professionele relatie baat hebben bij het doorleven van eigen (vroeg)kinderlijke ervaringen.