Simontontherapie is in feite psychosociale begeleiding van mensen met kanker, of mensen met andersoortige levensbedreigende of chronische ziekten. Ongeveer 20 jaar geleden is de Amerikaanse arts en radiotherapeut Carl Simonton begonnen met de ontwikkeling van deze therapie /begeleiding voor kankerpatiënten.

Hij kwam door zijn werk veelvuldig in aanraking met mensen met kanker tegen wie hij als medicus moest zeggen: “Wij kunnen niets meer voor u doen”. Hij vond deze uitspraak verre van bevredigend en ontwikkelde een therapie die zowel gericht is op het lichaam (met behulp van ontspanningsoefeningen en ademhalingsoefeningen), als op de geest (met behulp van visualisatie-oefeningen).

In de psycho-neuro-immunologie is aangetoond dat stress, lichamelijke en geestelijke spanning, en het functioneren van het immuunsysteem op elkaar van invloed zijn. Stress is daarom één van de eerste zaken waaraan binnen de Simontontherapie gewerkt wordt.

Vaak zijn er belastende ervaringen aan de ziekte voorafgegaan die nog niet verwerkt zijn. Dit kunnen ervaringen zijn vlak voor het uitbreken van de ziekte, maar ook ervaringen die iemand sinds zijn of haar jeugd met zich meedraagt.

Iemand met een ernstige ziekte wordt veelal geconfronteerd met pijn, angst en onzekerheid. Het verminderen hiervan vormt een ander belangrijk aspect van de therapie. Ook krijgt men vaak te maken met problemen rond de acceptatie en verwerking van de ziekte.

Het leren ontspannen, verminderen van verwarring en onrust, formuleren van nieuwe doelen en het mobiliseren van de eigen hulpbronnen, helpt bij het verzamelen van innerlijke kracht, hoe de weg ook verder zal gaan.

De therapeut helpt de cliënt de eigen wijsheid te vinden, zodat duidelijk wordt wat nú belangrijk is. Voor de een zal dit betekenen het leren omgaan met pijn en het kunnen doorstaan van onderzoeken. Voor de ander het omgaan met de partner of het verwerken van oude trauma´s.

Intussen zijn overal op de wereld onderzoeken gedaan en zijn centra opgericht, omdat duidelijk is gebleken dat bij mensen met kanker die psychosociale begeleiding kregen, individueel of in groepsverband, de kwaliteit van leven met sprongen stijgt en de vijfjaarsoverleving toeneemt.

Evenwicht
De methode die wij gebruiken helpt de patiënt zijn evenwicht te hervinden en zijn innerlijke kracht te mobiliseren. Hulpmiddelen hierbij zijn ontspanningsoefeningen, visualisaties, het opruimen van “oud zeer”, van negatieve overtuigingen en reactiepatronen. De basis voor de begeleiding zijn de therapieën volgens Simonton en LeShan, aangevuld met NLP technieken en EFT (emotional freedom technique)

Voorbeeld: Jan (72 Jaar) met uitgezaaide prostaatkanker leerde d.m.v. zelfhypnose zijn pijn te beheersen, zodat hij nog maar af en toe pijnstillers hoefde te slikken. Bovendien leerden Jan en zijn vrouw communiceren over hun angsten en verdriet, met elkaar en met hun dierbaren. Beiden vonden het jammer dat ze dit niet eerder geleerd hadden, maar waren zeer dankbaar voor datgene wat ze nu met elkaar konden delen en dat was naast angst en verdriet ook veel intenser plezier en meer genieten.