De vertaling van de afkorting SiVas is Subtiele interventie via het Vasculair autonoom signaal.
De therapie is in het westen ontwikkeld en stoelt op de drie grootste geneeswijzen in de wereld. Dit zijn de westerse geneeskunde, de Chinese geneeskunde en de Indiase geneeskunde (Ayurveda).

Het westers geneeskundig model is gebaseerd op het feit, dat de hele wereld en dus ook de mens is opgebouwd uit materie. Door de materie te begrijpen zien we hoe een mens functioneert en hoe ziekte ontstaat. Ziekte is een afwijking van een norm en de therapie is erop gericht de norm zoveel mogelijk te herstellen door middel van chemische en lichamelijke ingrepen.

De traditionele Chinese geneeskunde ziet de mens als een energetisch systeem. Ziekte en kwalen zijn primair energetische storingen. Acupunctuur en kruidenleer zijn o.a. manieren om de energetische verstoring te herstellen. De Ayurveda is de traditionele leer van India. Zij baseert zich op bewustzijn. De wereld en de mensen zijn gematerialiseerd bewustzijn. Energie en materie zijn beide functies van bewustzijn.

De therapie richt zich op de energie en de stof als een op menselijke maat gesneden gehandeling. Maar de oorzakelijke therapie wordt gezocht op het niveau van het bewustzijn. In 1967 ontwikkelde dr. Paul Nogier een manier om via de polsslagader medicatie te testen.

Hij heeft dit als ooracupuncturist uitgebreid tot de auriculo medicine, waar bovengenoemde modellen centraal staan. Door met bepaalde filters te werken kan de therapeut inzicht krijgen in wat er in de aura mis is. Dit kan op het bewustzijnsniveau zijn, in de energielagen of alleen in de fysieke lagen van het lichaam.

Door verschillende homeopatische middelen te combineren, zijn er middelen gemaakt, die op de verschillende energiesystemen werken en de centra daar kunnen harmoniseren. Zo zijn er middelen die op chakra niveau werken, op energetisch niveau en op lichamelijk niveau.

Ook kan de therapeut testen of iets goed of niet goed door het lichaam wordt verdragen. Dit is tenaanzien van medicatie of voeding etc. U zal bij de SiVas therapeut vaak meerdere middelen krijgen om zo snel mogelijk de geblokkeerde energie of energetische fixaties op te lossen. De therapie bestaat dan ook alleen uit homeopathie en is bijzonder geschikt voor mensen die bang zijn voor naalden.