Volwassenen hebben geleerd dat praten kan helpen. Voor veel kinderen is het echter moeilijk om over hun gevoelens, hun angsten en zorgen te praten. Als een kind iets vervelends heeft meegemaakt, kan het dat niet zomaar vertellen.

Nare gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld een ziekenhuisopname, het overlijden van een geliefd persoon, mishandeling of echtscheiding zijn dan moeilijk te verwerken. Ook een handicap kan een probleem voor een kind zijn. Hulp van buitenaf is soms nodig en speltherapie kan een goede behandelingswijze zijn.

Voor kinderen is spelen de manier om de wereld te ontdekken, om gevoelens te uiten en te verweken. Spel is de taal van het kind. Wat het nog niet zo goed kan zeggen, kan het wel in spel laten zien. Speltherapie kan een uitkomst zijn voor kinderen die zijn vastgelopen. In de spelkamer kan het kind in alle vrijheid spelen. Het kan zijn opgedane ervaringen uitspelen, verwerken en in het spel met nieuw, ander gedrag experimenteren.

Speltherapie is voor kinderen van 3 t/m 12 jaar. Ook verstandelijk gehandicapten met een verstandelijke leeftijd van 3 t/m 12 jaar kunnen baat hebben bij speltherapie.

De speltherapie vindt plaats in de spelkamer. De spelkamer is zo ingericht, dat het kind zoveel mogelijk ruimte heeft om met allerlei materiaal te spelen. Op deze manier kan hij uiting geven aan zijn belevingswereld. De speltherapeute heeft alle aandacht voor het kind.

Ze bouwt met hem een vertrouwensrelatie op. Dat duurt soms enige tijd. Door zich te verplaatsen in het kind, door mee te spelen en te observeren leert zij de speeltaal van het kind te begrijpen. Zo krijgt het kind de gelegenheid en de ondersteuning om zijn problemen zo goed mogelijk te uiten en te verwerken. dit stimuleert zijn ontwikkeling en zal op den duur, zowel voor hem als zijn omgeving, meer evenwicht kunnen brengen.